Tutustu asiointipisteiden palvelumuotoiluprojektin tuloksiin


Syksyllä 2020 alkaneessa asiointipisteiden palvelumuotoiluprojektissa kehitettiin asiointipisteiden palvelukanavista itsepalvelua sekä etäpalvelua. Lisäksi projektissa ideoitiin tapoja, joilla asiointipisteiden toimintaa voisi yhtenäistää ja niissä annettavaa digitukea kehittää. 

Projektin lopputuotokset on koottu yhteenvetoon. Yhteenvedosta löydät keskeisimmät asiakasymmärryksestä nousseet havainnot, ideoita, ratkaisuehdotuksia sekä 4 tiimien tekemää prototyyppiä.

Projektiin osallistui 26 asiantuntijaa ympäri Suomen. Projektin toteuttivat valtiovarainministeriö yhteistyössä HAUS Kehittämiskeskuksen kanssa.

Projektin yhteenveto

Asiointipisteiden asiakaskysely

Asiakaskysely oli vastattavissa 20:ssä asiointipisteessä syyskuusta 2020 helmikuun loppuun 2021.

Asiakkaat ovat kyselyn tulosten mukaan hyvin tyytyväisiä asiointipisteiden palveluun, sillä vastaajista jopa 96% suositteli asiointipistettä vastaavanlaisessa tilanteessa asioivalle. Keskiarvo asiakkaiden arvioimalle asiointipisteiden palveluille oli 8,97, asteikolla 1-10.

Valtiovarainministeriö järjesti kyselyn yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen sekä Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalveluiden kanssa.

Asiointipisteet ovat julkisen hallinnon yhteisiä asiakaspalvelupisteitä, joista saa monen julkisen toimi-jan palveluita. Asiointipisteitä on Suomenna noin 200 kappaletta. 

Yhteenveto asiakaskyselyn tuloksista

Lisätietoja: Jaana Salmi, [email protected]