Valtiovarainministeriön rahoitushaku AuroraAI-verkkoon liittyville palveluille

Valtiovarainministeriö järjestää syksyllä 2021 rahoitushaun AuroraAI-verkkoon liittyville palveluille. AuroraAI-verkko on kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n yksi päätuotoksista. Teknisenä ratkaisuna verkko mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisten palvelujen tarjoamisen kansalaiselle sujuvalla ja saumattomalla tavalla elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin. AuroraAI-verkko on kansalaisten ja organisaatioiden hyödynnettävissä kokonaisuudessaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Järjestettävän rahoitushaun keskeisimpänä tavoitteena on kehittää AuroraAI-verkkoa siihen kytkeytyneiden palveluiden kautta sekä kasvattaa AuroraAI-verkkoon kytkeytyneiden palveluiden lukumäärää. Näin vahvistetaan AuroraAI-verkon tuottamaa lisäarvoa palveluita tuottaville organisaatioille sekä palveluja käyttäville kansalaisille ja yrityksille. Rahoitettujen palveluintegraatioiden kautta kehitetään palveluita tuottaville organisaatioille suunnattu aloituspaketti, jonka avulla organisaatiot voivat jatkossa itsenäisesti liittää palvelunsa AuroraAI-verkkoon. 

Mitkä organisaatiot voivat hakea rahoitusta?

Rahoitushaku on suunnattu valtion virastoille ja laitoksille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Kokonaisuudessaan tukea myönnetään 800 000 euroa ja enintään 30 000 euroa per organisaatio tai konsortio.

Rahoitusta voi hyödyntää tekniseen kehitykseen liittyviin ulkoisten palvelujen ostoon sekä tarvittaviin henkilöstökustannuksiin. 

Miten rahoitushaku etenee?

Rahoitushaku toteutetaan 1.9.–31.10.2021 välisenä aikana. Rahoitushakemuksia valmisteleville organisaatioille järjestetään sparraustilaisuuksia, joissa tarjotaan kohdennettua valmistelutukea rahoitushakemusten laatimiseksi. Tilaisuuksia järjestetään kiinnostuneiden määrän mukaan, ja ne ovat avoimia kaikille julkisen hallinnon organisaatioille.

AuroraAI-verkon pilotoinnista kiinnostuneita palveluita pyydetään täyttämään taustakysely, joka löytyy tästä linkistä. Vastausaikaa on 11.8. saakka, ja pilotista kiinnostuneisiin ollaan tämän jälkeen suoraan yhteydessä.

Valtiovarainministeriö arvioi saapuneet hakemukset yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa ja tekee rahoituspäätökset lokakuun puoliväliin mennessä. Voit katsoa alla olevan kuvan AuroraAI-rahoitushaun vaiheista isompana tästä linkistä

Pilotointi rahoitettujen hankkeiden kanssa 

Rahoitettujen hankkeiden kanssa pilotoidaan AuroraAI-verkkoon liittymistä joulukuusta 2021 lähtien aina elokuuhun 2022 saakka. Pilotointien kautta tehostetaan ja sujuvoitetaan AuroraAI-verkkoon liittymisen prosessia sekä testataan ja saadaan palautetta muun muassa AuroraAI-verkon yhteisten palvelujen (nk. ydinkomponentit) toiminnasta. Digi- ja väestötietovirasto tuottaa pilottipalveluille tukipalveluja muun muassa palvelumuotoiluun ja tekniseen liitäntään liittyen.

AuroraAI-verkkoon liittyneiden palveluiden kautta kehitetään verkkoa, verkon ydinkomponentteja sekä integrointien tukimateriaalia niin, että vuoden 2022 lopussa AuroraAI-verkko on laajemmin käyttöönotettavissa ja hyödynnettävissä eri palvelujen osalta. Aitojen käyttötapausten kautta muodostetaan myös näkemyksiä tulevista AuroraAI-verkon kehityskohteista. 

Lisätietoja

Rahoitushaku:
Ohjelmapäällikkö Ira Alanko, valtiovarainministeriö, [email protected] 

Pilotointi:
Asiantuntija Elina Ovaskainen, Motiva Oy, [email protected]

Voit lähettää AuroraAI-verkkoa koskevat kysymykset osoitteeseen [email protected]