Valtiovarainministeriön rahoitushaku AuroraAI-verkkoon liittyville palveluille

Valtiovarainministeriö järjestää syksyllä 2021 rahoitushaun AuroraAI-verkkoon liittyville palveluille. AuroraAI-verkko on kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n yksi päätuotoksista. Teknisenä ratkaisuna verkko mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisten palvelujen tarjoamisen kansalaiselle sujuvalla ja saumattomalla tavalla elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin. AuroraAI-verkon ensimmäinen versio on käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Järjestettävän rahoitushaun keskeisimpänä tavoitteena on kehittää AuroraAI-verkkoa siihen kytkeytyneiden palveluiden kautta sekä kasvattaa AuroraAI-verkkoon kytkeytyneiden palveluiden lukumäärää. Näin vahvistetaan AuroraAI-verkon tuottamaa lisäarvoa palveluita tuottaville organisaatioille sekä palveluja käyttäville kansalaisille ja yrityksille. Rahoitettujen palveluintegraatioiden kautta kehitetään palveluita tuottaville organisaatioille suunnattu aloituspaketti, jonka avulla organisaatiot voivat jatkossa itsenäisesti liittää palvelunsa AuroraAI-verkkoon. 

Mitkä organisaatiot voivat hakea rahoitusta?

Rahoitushaku on suunnattu valtion virastoille ja laitoksille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Kokonaisuudessaan tukea myönnetään 800 000 euroa ja enintään 30 000 euroa per organisaatio tai konsortio.

Rahoitusta voi hyödyntää tekniseen kehitykseen liittyviin ulkoisten palvelujen ostoon sekä tarvittaviin henkilöstökustannuksiin. 

Miten rahoitushaku etenee?

Rahoituksen hakuaikaa on pidennetty marraskuun loppuun saakka. Rahoitushaku toteutetaan 1.9.–30.11.2021 välisenä aikana.

Rahoitushakemuksia valmisteleville organisaatioille järjestetään sparraustilaisuuksia, joissa tarjotaan kohdennettua valmistelutukea rahoitushakemusten laatimiseksi. Tilaisuuksia järjestetään kiinnostuneiden määrän mukaan, ja ne ovat avoimia kaikille julkisen hallinnon organisaatioille.

Sparrauksiin on valittu palveluita kesän 2021 aikana avoimena olleen kyselyn kautta. Jos organisaatiosi on edelleen kiinnostunut osallistumaan pilotointiin, lähetä viesti [email protected]-sähköpostiosoitteeseen. Huomioimme uusia pilotoinnista kiinnostuneita palveluita resurssiemme ja verkon kehitystarpeiden mukaan.  

Valtiovarainministeriö arvioi saapuneet hakemukset yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa ja tekee rahoituspäätökset marraskuun aikana. Katso alla oleva kuva AuroraAI-rahoitushaun vaiheista isompana.

Pilotointi rahoitettujen hankkeiden kanssa 

Rahoitettujen hankkeiden kanssa pilotoidaan AuroraAI-verkkoon liittymistä joulukuusta 2021 lähtien aina elokuuhun 2022 saakka. Pilotointien kautta tehostetaan ja sujuvoitetaan AuroraAI-verkkoon liittymisen prosessia sekä testataan ja saadaan palautetta muun muassa AuroraAI-verkon yhteisten palvelujen (nk. ydinkomponentit) toiminnasta. Digi- ja väestötietovirasto tuottaa pilottipalveluille tukipalveluja muun muassa palvelumuotoiluun ja tekniseen liitäntään liittyen.

AuroraAI-verkkoon liittyneiden palveluiden kautta kehitetään verkkoa, verkon ydinkomponentteja sekä integrointien tukimateriaalia niin, että vuoden 2022 lopussa AuroraAI-verkko on laajemmin käyttöönotettavissa ja hyödynnettävissä eri palvelujen osalta. Aitojen käyttötapausten kautta muodostetaan myös näkemyksiä tulevista AuroraAI-verkon kehityskohteista. 

Hakeminen ja hakukriteerit

Rahoitushakemukset lähetetään valtiovarainministeriön kirjaamoon osoitteeseen [email protected]. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä viimeistään 29.10. klo 16.15. Rahoitusta hakevan tahon on toimitettava valtiovarainministeriölle rahoitushakemus, jonka liitteinä ovat tältä sivulta löytyvä hakemuslomake ja vapaamuotoinen projektisuunnitelma. Hakemusten otsikossa pyydetään käyttämään viitettä ”VN/21424/2021”.

Valtiovarainministeriö tekee hakuajan päätyttyä rahoituspäätökset marraskuun 2021 aikana. 

Yleisinä edellytyksiä rahoituksen myöntämiselle on, että esitetyllä palvelulla tai palveluilla on mahdollista ottaa käyttöön AuroraAI-verkon yhteisiä palveluita ja auttaa niiden kehittämisessä, pilotoinnin lopputulos on suoraan hyödynnettävissä omassa tai muissa organisaatioissa tai on monistettavissa ja että palveluntuottaja sitoutuu pilotointiprosessiin, antamaan palautetta ja dokumentoimaan pilotoinnin etenemistä. 

Vertailtavina hakukriteereinä rahoitushakemusten osalta tarkastellaan esitetyn projektisuunnitelman selkeyttä ja toteuttamiskelpoisuutta, toteutuksen resursointia, teknistä toteuttamiskelpoisuutta ja AuroraAI-verkon tarjoaman lisäarvon tunnistamista. Lisäksi hakemusten osalta tarkastellaan integroitavien palveluiden kokonaistaloudellista merkitystä osana AuroraAI-verkon palveluavaruutta mm. eri palvelukategorioiden kattavuus, alueellinen edustavuus ja elämän eri tilanteet ja tapahtumat huomioiden. 

Lisätietoja

Rahoitushaku:
Ohjelmapäällikkö Ira Alanko, valtiovarainministeriö, [email protected] 

Pilotointi:
Asiantuntija Elina Ovaskainen, Motiva Oy, [email protected]

Voit lähettää AuroraAI-verkkoa koskevat kysymykset osoitteeseen [email protected].