Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

AuroraAI-ohjelman tavoitteena on vauhdittaa julkisen hallinnon kehittämistä ihmiskeskeisellä, tekoälyavusteisella ja elämäntapahtumalähtöisellä tavalla. Ohjelmassa kehitetään teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja sille, että tulevaisuudessa julkinen hallinto kykenisi tekoälyavusteisesti helpottamaan ihmisiä palveluiden saamisessa elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Oikea-aikaiset ja personoidut palveluketjut mahdollistava tekninen infrastruktuuri ja sen hyödyntämiseen pohjautuva toimintamalli voivat tulevaisuudessa tarjota julkiselle hallinnolle uusia tapoja vähentää asiointitapahtumiin liittyvää luukulta luukulle juoksemista ja edistää kustannustehokkuutta erityisesti julkisten palveluiden tarjoamisessa. 

AuroraAI:n hankesivut