FI SV EN

Kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshanke

Valtiovarainministeriön asettaman kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshankkeen tavoitteena on tunnistaa, millaisia muutoksia Aurora-verkon elämäntapahtuma-ajatteluun pohjautuva toteutus tarkoittaa toiminnalle ja johtamiselle. Lisäksi esiselvityshankkeen tehtävänä on luoda ihmisten elämäntilanteisiin sekä yritysten liiketoimintatapahtumiin palveluita tuottaville organisaatioille kokonaisuus, joka mahdollistaa tekoälyverkoston keskinäisen vuorovaikutuksen.

Palveluiden kuluttajien näkökulmasta Auroran tavoitteena on mahdollistaa monien eri palveluntuottajien palveluista koostuvat saumattomat ja sujuvat palvelupolut eri elämäntilanteissa ja elämäntapahtumissa. Näiden tavoitteiden toteutustapoja selvitetään esiselvityshankkeen aikana. Hankkeen toimikausi on 15.9.2018–28.2.2019.

Esiselvitysvaiheessa toteutetaan Auroran ensimmäinen kokeiluversio helmikuun 2019 loppuun mennessä perustuen valittuihin elämäntapahtumiin, jotka ovat vuoden 2018 aikana käynnistetyt elämäntapahtumapilotit:

  • Muutto opiskelupaikkakunnalle
  • Kiinni työelämässä osaamisen kehittymisen avulla
  • Lasten ja vanhempien hyvinvointi muuttuvissa perhesuhteissa

Esiselvityshankkeen työpakettien käytännön toteutus pohjautuu sektorirajat ylittävään avoimeen verkostotyöskentelyyn. Jokaisella työpaketilla on oma määritetty vastuuviranomainen, joka järjestää työpakettinsa toimeenpanon yhteisesti sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Verkoston jäsenillä on vapaa mahdollisuus tutustua ja seurata työpakettien työskentelyä.

Esiselvityshankkeen osana valmistellaan myös kansallisen tekoälyohjelma Auroran kehitys- ja toteutussuunnitelma vuosille 2019–2022. Tekoälyohjelman mahdollisesta laajemmasta toteuttamisesta päätetään myöhemmin erikseen sen jälkeen, kun kokonaisuus ja sen suunnitelmat tarkentuvat esiselvitysvaiheessa.

Vuorovaikutus on tärkeä osa Auroraa. Viestinnällä pyritään tavoittamaan ihmisiä ja kannustamaan heitä avoimeen keskusteluun aiheen tiimoilta Slack-palvelussa, Twitterissä ja Linkedinissä aihetunnisteella #AuroraAI. Tunnuksia Slack-palveluun voi tiedustella Aleksi Kopposelta tai Niko Ruostetsaarelta. Lisäksi Auroraa käsitellään viikkovideoissa sekä podcast-sarjassa Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa.

Lisätietoja:

Kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshankkeessa tuotettu kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma 2019–2023

#AuroraAI-videoita Suomidigin YouTubessa

Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa -podcast-sarja Suomidigi.fissä

Viranomaispalvelut tekoälyaikaan - Esiselvitys kansallisesta tekoälyohjelma Aurorasta (tiedote 25.9.2018)

Asettamispäätös

Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, digitalisaatio 0295530145  


Niko Ruostetsaari, koordinaattori 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, digitalisaatio 0295530309