AuroraAI-toimintamalli

AuroraAI-ohjelmakokonaisuus on pitänyt sisällään uusien toimintamallien kehittämistä julkisen hallinnon organisaatioille, verkostoyhteistyötä sekä osaamisen kehittämistä erityisesti julkisissa organisaatioissa.

AuroraAI-toimintamallin kehittämisen tavoitteena on ollut kehittää yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa esimerkkitoteutuksia ja työkaluja käyttöönotettavaksi ihmiskeskeisessä ja elämäntapahtumalähtöisessä toiminnan kehittämisessä. Toimintamalli kokoaa yhteen opit ja työkalut sekä luo viitekehyksen siitä, mitä siirtymässä ihmiskeskeisempään ja tekoälyavusteiseen toimintaan tulisi huomioida.

Ohjelmakauden aikaisia tuotoksia ja muita julkisen hallinnon ihmiskeskeistä kehittämistä vahvistavia työkaluja ja esimerkkitoteutuksia julkaistaan HAUS Kehittämiskeskus Oy:n ylläpitämässä www.ihmiskeskeisyys.fi-verkkopalvelussa.