FI SV EN

Digituki ja digituen toimintamalli

Digituki on tärkeää, jotta kaikille taattaisiin mahdollisuus käyttää digitaalisia julkisia palveluja. Digitaalinen asiointi helpottaa arkea – voit asioida missä vain ja milloin vain. 

Digituen määritelmä

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.  

Digitukea on monenlaista. Se voi olla:  

 • lähitukea (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki ja kotiin vietävä tuki)  
 • etätukea (esimerkiksi chat, puhelin- tai videotuki) 
 • koulutusta (esimerkiksi online-koulutukset, kansalaisopistot ja videot) 

Digituen kartta käytettävissä

Digitukea tarjoavat monet tahot, esimerkiksi useiden viranomaisten yhteiset asiointipisteet, monet kirjastot, järjestöt ja kansalaisopistot sekä viranomaiset ja yritykset. 

Vanhustyön Keskusliiton SeniorSurf-toiminta on julkaissut karttasovelluksen, josta löytyy monia digiopastuksen paikkoja ympäri Suomen. Tutustu Opastuspaikkakarttaan.

Digituen toimintamallilla apua asiakkaalle

Digituen toimintamalli kuvaa, miten digituen saatavuus Suomessa voidaan järjestää niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Toimintamallin toimeenpano käynnistyy piloteilla. Digituen toimintamallin taustalla on AUTA-hanke. Sen toimintakausi oli 1.7.2016–29.12.2017. 

Toimintamalli on moniin toimijoihin ja vahvaan yhteistyöhön rakentuva malli. Se on joustava ja muotoutuu rinnan yhteiskunnan digitaalisen kehittymisen kanssa ja ottaa huomioon muutokset niin digituen tarpeissa kuin digituen muodoissa. 

Digituen toimintamallin roolit:  

 • Väestörekisterikeskus (VRK) toimii digituen tuottajien tukena ja kehittää digitukea valtakunnallisesti. Sen rooliin sisältyy mm. koulutusten tarjoaminen digituen tuottajille ja hyvien digituen käytäntöjen kokoaminen. Tavoitteena on näin kehittää ympäri Suomen tarjottavan tuen yhtenäisyyttä ja laatua. Väestörekisterikeskuksen tehtävä käynnistetään ja sitä kehitetään alueellisen pilottijakson aikana.     
 • Maakunnilla on digituen alueellisen koordinoijan ja kehittäjän rooli. Maakunta arvioi alueellisen digituen tarpeen ja kokoaa alueellisen digituen tuottajien verkoston. Tällä pyritään varmistamaan digituen saatavuus ja löydettävyys alueelliset erityispiirteet huomioiden. 
 • Kumpikin toimija kokoaa ja kerää tietoa digituen toteutumisesta ja saatavuudesta jatkokehitystä varten. 
 • Valtiovarainministeriö jatkokehittää digituen valtakunnallista toimintamallia, ohjaa VRK:n toimintaa digituen toimeenpanijana ja vastaa lainsäädäntöön tulevista muutoksista. 

Lisätietoa:

 • Maakuntapilotit ja digituen toimeenpano: Sanna Juutinen, hankekoordinaattori, puh. 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi  
 • Digituen toimintamalli: Katja Väänänen, erityisasiantuntija, puh. 02955 30245, katja.vaananen(at)vm.fi
 • Väestörekisterikeskus: Anna Melgin, projektipäällikkö, puh. 02955 35142, anna.melgin(at)vrk.fi
 • Video: Digituen toimintamallin esittely (YouTube)
 • AUTA-hankkeen loppuraportti: Digituen toimintamaliehdotus