Digituki ja digituen toimintamalli

Digitalisaatiokehityksen myötä on tärkeää vahvistaa kansalaisten digitaitoja, mahdollistaa itsenäinen asiointi digitaalisissa asiointipalveluissa ja yhdenvertainen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin. Digituen avulla pyritään tukemaan kaikkien mahdollisuutta käyttää digitaalisia julkisia palveluja. Digitaalinen asiointi helpottaa arkea – voit asioida missä vain ja milloin vain. 

Digituen määritelmä

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.  

Digitukea on monenlaista. Se voi olla:  

  • lähitukea (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki ja kotiin vietävä tuki)  
  • etätukea (esimerkiksi chat, puhelin- tai videotuki) 
  • koulutusta (esimerkiksi online-koulutukset, kansalaisopistot ja videot) 

Digituen kartta käytettävissä

Digitukea tarjoavat monet tahot, kuten esimerkiksi useiden viranomaisten yhteiset asiointipisteet, kirjastot, järjestöt ja kansalaisopistot sekä viranomaiset ja yritykset.

Vanhustyön Keskusliiton SeniorSurf-toiminta on julkaissut karttasovelluksen, josta löytyy monia digiopastuksen paikkoja ympäri Suomen. Tutustu opastuspaikkakarttaan.

Digituen toimintamallilla apua asiakkaalle

Digituen toimintamalli kuvaa, miten digituen saatavuus Suomessa voidaan järjestää niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Toimintamallin taustalla on AUTA-hanke. Tutustu AUTA-hankkeen kokeiluihin.

Digituen toimintamallin toimeenpano käynnistyi keväällä 2018 vaiheittain. Digituen toimintamalli on moniin toimijoihin ja vahvaan yhteistyöhön rakentuva malli. Se on joustava ja muotoutuu rinnan yhteiskunnan digitaalisen kehittymisen kanssa ja ottaa huomioon muutokset niin digituen tarpeissa kuin digituen muodoissa. Toimintamalli muodostuu digituen tarjoajien, alueellisen koordinoijan ja ​Digi- ja väestötietoviraston yhteistyöstä.

Digituen tarjoaja tuottaa asiakkaalle digitukea. Digitukea tarjoaa moni toimija kuten asiointipisteet, kirjastot, järjestöt, erilaiset hankkeet, yhteisöt, kunnat ja yritykset.

Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen tuottajien tukena ja kehittää digitukea valtakunnallisesti. Sen rooliin sisältyy mm. koulutusten tarjoaminen digituen tuottajille ja hyvien digituen käytäntöjen kokoaminen. Tavoitteena on näin kehittää ympäri Suomen tarjottavan tuen yhtenäisyyttä ja laatua.

Maakuntien liitot voivat hakea valtionavustustadigituen alueelliseen koordinointiin  ja kehittämiseen. Maakuntien liitot arvioivat alueellisen digituen tarvetta ja kokoavat alueellisen digituen tuottajien verkoston. Tällä pyritään varmistamaan digituen saatavuus ja löydettävyys alueelliset erityispiirteet huomioiden. 

Valtiovarainministeriö jatkokehittää digituen valtakunnallista toimintamallia, ohjaa VRK:n toimintaa digituen toimeenpanijana ja vastaa lainsäädäntöön tulevista muutoksista. 

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Sanna Juutinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530506  


Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530096