Kuntien ja kuntayhtymien automatisoitu talousraportointi

Kunnat ja kuntayhtymät ovat raportoineet taloustietojaan automatisoidusti vuoden 2021 alusta lähtien. Valtiovarainministeriö vastaa taloustietojen tietosisältöjen ja teknisten kuvausten määrittelemisen edellyttämän yhteistyön organisoimisesta. Valtiokonttori ylläpitää Kuntatalouden tietopalvelua, johon taloustiedot toimitetaan.

Miksi kuntien talousraportointi on automatisoitu?

Automatisoidun talousraportoinnin tavoitteena on vähentää taloushallinnon henkilöstölle erilaisista tiedonkeruista aiheutuvaa työtä. Automatisointi minimoi raportoinnin manuaaliset vaiheet, jolloin virheiden todennäköisyys raportoitavissa tiedoissa vähenee. Automatisointi myös tehostaa taloussuunnittelua ja helpottaa vertailun muihin kuntiin. Myös kuntien ja kuntayhtymien tiedolla johtaminen helpottuvat. Uudistuvan tiedonkeruun tuloksena on yhdenmukainen, ajantasainen ja luotettava tietopohja.

Kunnat ja kuntayhtymät ovat vastuussa raportoimiensa tietojen oikeellisuudesta. 

Asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelle 2022

Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelle 2022 annettiin 31.8.2021. 

Asetuksella annettava koodisto löytyy Koodistot-verkkopalvelusta. Sovellettava tekninen kuvaus ja raportointikokonaisuudet pakollisuustietoineen löytyvät Avoin data-verkkopalvelusta. 

Yhteystiedot

Hanna-Mari Talka, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530143  


Linnea Mäkinen, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530337