Kuntien ja kuntayhtymien automatisoitu talousraportointi

Kunnat ja kuntayhtymät ovat raportoineet taloustietojaan automatisoidusti vuoden 2021 alusta lähtien. Valtiovarainministeriö vastaa taloustietojen tietosisältöjen ja teknisten kuvausten määrittelemisen edellyttämän yhteistyön organisoimisesta. Valtiokonttori ylläpitää Kuntatalouden tietopalvelua, johon taloustiedot toimitetaan.

Hyvinvointialueet raportoivat taloustietonsa automatisoidusti ensimmäisen kerran tilikauden 2023 tiedoista lähtien.

Miksi kuntien talousraportointi on automatisoitu?

Automatisoidun talousraportoinnin tavoitteena on vähentää taloushallinnon henkilöstölle erilaisista tiedonkeruista aiheutuvaa työtä. Automatisointi minimoi raportoinnin manuaaliset vaiheet, jolloin virheiden todennäköisyys raportoitavissa tiedoissa vähenee. Automatisointi myös tehostaa taloussuunnittelua ja helpottaa vertailun muihin kuntiin. Myös kuntien ja kuntayhtymien tiedolla johtaminen helpottuvat. Uudistuvan tiedonkeruun tuloksena on yhdenmukainen, ajantasainen ja luotettava tietopohja.

Kunnat ja kuntayhtymät ovat vastuussa raportoimiensa tietojen oikeellisuudesta. Viranomaiset tekevät satunnaisia tarkistuksia raportoituihin tietoihin.

Tieto käyttöön Tutkikuntia.fi-portaalissa

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat tiedot julkaistaan Valtiokonttorin ylläpitämässä Tutkikuntia.fi-palvelussa, johon kerätään kootusti kuntien taloutta ja toimintaa koskevaa tietopohjaa. Saatavilla on valmiita raportteja siellä olevasta datasta, minkä lisäksi palvelusta on mahdollista ladata tietoja avoimen rajapinnan kautta. 

Yhteystiedot

Hanna-Mari Talka, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530143  


Linnea Mäkinen, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Rahoitus-, arviointi- ja tietoyksikkö / RAT 0295530337