Avoimen hallinnon ensimmäinen toimintasuunnitelma

 

Suomen Avoimen hallinnon ensimmäinen toimintasuunnitelma.

 

Suomen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman riippumaton arviointi

Suomen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman toteutusta arvioitiin riippumattomien tutkijoiden toimesta syksyllä 2014. Arviointi tuotti tietoa Suomen kumppanuusohjelman tavoitteiden edistymisestä sekä antoi suosituksia kumppanuusohjelmaan liittyvän toimintaohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Arvointiprosessin aikana kerättiin tietoa kumppanuusohjelman toteutuksesta sekä haastateltiin sen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneita avainhenkilöitä julkishallinnossa ja kansalaisyhteiskunnassa. Lisäksi kerättiin palautetta kumppanuusohjelmasta kansalaisyhteiskunnan toimijoilta syyskuun 2014 aikana.

Olennaisena osana kunkin maan osallistumisen ja edistymisen arviointi, joka toteutetaan riippumattomien tutkijoiden toimesta osana nk. Independent Reporting Mechanism –toimintoa. Pohjoismainen konsulttiyhtiö Oxford Research Oy toteutti Suomen kumppanuusohjelman toimintasuunnitelman arvioinnin vuosien 2014-2015 aikana kahdessa osassa. Ensimmäinen  edistymisraportin tuottava osa on valmistunut.

Lisätietoja arvioinnista sekä palautteen antamisesta löytyy jatkuvasti päivitettävältä Otakantaa.fi –palvelun sivuilta https://www.otakantaa.fi/ogp-irm

2013-2014 Progress Report: Finland
Independent Reporting Mechanism: Finland Progress Report 2013-2014
Itsenäinen raportointimekanismi: Suomen editysmisraportti 2013-2014

Yhteystiedot:
Vanhempi analyytikko Jussi Nissilä, Oxford Research Oy s-posti: [email protected] puh: +358 (0) 44 203 2011 www.oxfordresearch.fi

Hanke on tuottanut myös itsearvioinnin tähän mennessä tehdyistä toimenpiteistä
Suomen avoimen hallinnon toimenpideohjelman itsearviointi

 

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpanotaulukko

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpanotaulukossa on tiedot siitä, miten Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman sitoumuksia ollaan toteuttamassa.

Virastojen, laitosten ja ministeriöiden toimenpiteet avoimuuden edistämiseksi
Toimeenpanotaulukko (https://docs.google.com)
Toteutuksen seuranta

 

Suomi hyväksyttiin Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan

Suomi hyväksyttiin 23.4.2013 kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelmaan (Open Government Partnership, OGP) Lontoossa pidetyssä kumppanuusohjelman ohjausryhmän kokouksessa, jossa esiteltiin Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelma. Samalla Suomi sitoutui Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman, OGP:n julistukseen.

Suomen toimintasuunnitelmassa on neljä osa-aluetta: avoin toiminta, selkeä kieli, avoin tieto ja hallinto mahdollistajana. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman 14.3.2013. Myös ministeriöiden kansliapäälliköt ja Suomen Kuntaliitto ovat sopineet yhteisistä periaatteista edistääkseen hallinnon avoimuutta.

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpanovaiheessa viranomaiset täsmentävät yhdessä kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa sitoumusten toteutusaikataulun ja yksityiskohtaisen sisällön.

Kansliapäälliköiden ja Kuntaliiton yhteiset periaatteet avoimen hallinnon edistämiseksi (15.4.2013)

***

Toimintasuunnitelmaa on muokattu yhdessä kansalaisten kanssa verkossa ja avoimissa tapaamisissa

18.1.2013 Avoin hallinto NYT -tilaisuus Helsingissä
Tilaisuuden avasi hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen ja työryhmän jäseset esittelivät tähän astisen työn. Seminaarissa pohdittiin, ovatko sitoumusluonnoksissa oikeat asiat? Miten sitoumuksia voitaisiin parhaiten toimeenpanna ja millä aikataululla? Miten arvioidaan onnistuttiinko sitoumusten läpiviennissä?

Seminaarin tallenne (18.1.2013)

Yhteenveto seminaarista (21.1.2013)

Lisätietoja

Avoin hallinto toimeenpanokirje ministeriöille ja virastoille
Avoin hallinto toimeenpanokirje kunnille
Ministerityöryhmä hyväksyi Suomen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman
Kansalaiset mukana avoimen hallinnon toimintaohjelman valmistelussa
Avoin hallinto -esite