Brexit

Eurooppa-neuvosto on myöntänyt Britannialle eropäivän lykkäystä 31.1.2020 saakka. Pidennys on joustava niin, että Britannia voi erota EU:sta aiemmin, jos erosopimus tulee aiemmin voimaan. Tällöin ero voi toteutua 1.12.2019 tai 1.1.2020.

Britannian pyynnöstä EU-maiden marraskuussa 2018 hyväksymää erosopimusta ja poliittista julistusta neuvoteltiin syksyllä 2019 osin uudelleen. Eurooppa-neuvosto vahvisti saavutetun sovun 17.10.2019 kokouksessaan. Britannian parlamentin ja Euroopan parlamentin tulee vielä antaa sopimukselle hyväksyntänsä.

EU:n mukaan ratkaisu on oikeudenmukainen ja turvaa EU:n edut ja yhtenäisyyden sekä suojaa Irlannin saaren rauhaa ja vakautta.

EU ja jäsenmaat ovat varautuneet myös siihen, että Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta.

Sopimuksettoman eron vaikutukset

Rahoituspalvelut

Sopimuksettoman eron vaikutuksiin rahoituspalveluissa on pyritty varautumaan sekä kansallisesti että EU-tasolla.

EU:n komission varautumissuunnitelma sisältää määräaikaiset vastaavuuspäätökset keskusvastapuolipalveluista, arvopaperikeskuksista ja johdannaissopimuksista sekä niiden selvityksestä. Säädöksillä pyritään turvaamaan rahoitusvakaus ja näiden toimintojen jatkuminen EU:ssa. Komissio päivitti näitä säädöksiä teknisluonteisesti maaliskuun brexit-huippukokouksen jälkeen, jotta brexitin lykkääntyminen ei vaatisi toimia markkinatoimijoilta tai aiheuttaisi häiriöitä markkinoilla.

Kotimaassa tuli 20. maaliskuuta 2019 voimaan laki sijoituspalvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta. Lain mukaan EU:n ulkopuolisen maan yritys voi tietyin edellytyksin jatkaa sijoituspalveluiden tarjontaa Suomessa ammattimaisille asiakkaille perustamatta sivuliikettä. Yrityksen pitää hakea toimilupaa Finanssivalvonnalta kevyehkön prosessin kautta. Lain perusteluissa on huomioitu myös mahdolliset tulkintaongelmat, joita voi syntyä OTC-johdannaissopimusten jatkuvuuden turvaamisessa, jos toimilupaa ei haeta. Tällöin Finanssivalvonta voi tehdä tulkintaratkaisun kyseisten liiketoimien toimiluvanvaraisuudesta.

Rahoituspalvelutoimijoiden kannattaa varautua sopimuksettomaan eroon ja pyrkiä tunnistamaan sen seurauksia omalle toiminnalleen.

EU:n komissio on antanut useita lainsäädäntöehdotuksia, tiedonantoja ja tiedotteita varautumisesta Britannian EU-eroon.

Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa (eduskunnan sivut)

Verotus

Yritykset: Britannian EU-ero tuo muutoksia muun muassa rajat ylittävään kaupankäyntiin. Ota selvää, vaikuttaako ero yrityksesi verotukseen ja mitä toimia tai muutoksia se mahdollisesti edellyttää. Kannattaa tutustua menettelyihin ja sääntöihin, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa.

Yksityishenkilöt: Britannian ero EU:sta ei vaikuta suoraan yksityishenkilöiden tuloverotukseen.

Verohallinnon brexit-sivut

Tulliasiat

Yritykset: Brexit on erityisen suuri haaste niille yrityksille, jotka tähän asti ovat toimineet ainoastaan EU:n sisämarkkinoilla. Jos yritys käy jatkossa kauppaa Britannian kanssa, sen on noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia. Yritysten pitää perehtyä asioihin ja hankkia tietoa siitä, mitä kaupankäynti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa edellyttää ja mitä vaatimuksia kolmansien maiden tuotteiden on täytettävä, ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n sisämarkkinoille.

Yksityishenkilöt: Varaudu siihen, että Britanniasta toimitettavat tilaukset tullataan ja verotetaan kuten verkkokauppaostokset EU:n ulkopuolelta, esimerkiksi Kiinasta tai Yhdysvalloista.

Tullin brexit-sivut yrityksille

Tullin brexit-sivut yksityishenkilöille

Lisätietoja:

Valtioneuvoston kanslian brexit-sivut

Ulkoministeriön brexit-sivut

Eurooppa-tiedotuksen brexit-sivut 

EU:n komission tulliopas yrityksille

14240219

Martti Salmi, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, EU-sihteeristö Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto  0295530194