EN FI SV

Brexit

Britannia erosi EU:sta tammikuun 2020 lopussa. Helmikuun alussa alkoi siirtymäkausi, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tiukan neuvotteluaikataulun vuoksi joillakin aloilla saatetaan pudota vuoden 2021 alussa sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Erosopimus ja siirtymäkausi

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2020. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Ainoa merkittävä poikkeus on, että Britannia ei enää siirtymäkauden aikana osallistu EU:n päätöksentekoon eikä EU:n elinten toimintaan.

Erosopimuksella turvataan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, jos he ovat asettuneet asumaan Britanniaan tai EU-maahan ennen vuotta 2021. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat vuoden 2020 lopussa keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Jos kansalaiset muuttavat vuoden 2020 jälkeen, vapaa liikkuvuus ei enää koske heitä ja oikeuksiin tulee rajoitteita.

EU:n ja Britannian tuleva suhde

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päätyttyä vuoden 2021 alussa. Tarkempaa tietoa tulevasta suhteesta annetaan myöhemmin neuvottelujen edetessä.

Tiukan neuvotteluaikataulun vuoksi joillakin aloilla saatetaan pudota vuoden 2021 alussa sopimuksettomaan suhteeseen, Maailman kauppajärjestön sääntöjen tai jonkin kansainvälisen sopimuksen varaan. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän. 

Lisätietoja:

Verohallinnon brexit-sivut

Tullin brexit-sivut yrityksille

Tullin brexit-sivut yksityishenkilöille

Valtioneuvoston kanslian brexit-sivut

Ulkoministeriön brexit-sivut

Eurooppa-tiedotuksen brexit-sivut 

Martti Salmi, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, EU-sihteeristö Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto  0295530194