Brexit

Moni asia muuttui, kun brexit eli Britannian EU-ero tuli täysimääräisesti voimaan vuoden 2021 alussa. Vaikutukset näkyvät myös suomalaisten sekä Suomessa toimivien yritysten elämässä. Unionin ja Britannian uusi suhde on selvästi aiempaa etäisempi. 

Euroopan komissio ja Britannia saivat 24. joulukuuta 2020 päätökseen pitkät neuvottelut kauppa-ja yhteistyösopimuksesta. Sopu syntyi myös tietoturvaa ja ydinenergia-alan yhteistyöstä koskevista sopimuksista.

Valtioneuvoston kanslian brexit-sivut
Euroopan komission brexit-sivut

Tulliasiat

Yritykset: Britannian ja Suomen välillä tuotavat tai vietävät tavarat on tulliselvitettävä vuoden 2021 alusta lähtien. Yritykset alkavat noudattaa Britannian-kaupassa samoja sääntöjä, rajoituksia ja tullimuodollisuuksia kuin muidenkin EU:n ulkopuolisten maiden eli niin sanottujen kolmansien maiden kanssa.

Yksityishenkilöt: Kun tilaat tavaraa, sinun on tullattava kaikki Britanniasta toimitettavat yli 22 euron arvoiset lähetykset ja maksettava arvonlisävero, joka on yleensä 24 prosenttia. Lisäksi saatat joutua maksamaan lähetyksestäsi tullimaksun.

Tullin brexit-sivut yrityksille
Tullin brexit-sivut yksityishenkilöille

Verotus

Yritykset: Brexit tuo muutoksia muun muassa arvonlisäverotukseen, valmisteverotukseen ja tuloverotukseen.

Yksityishenkilöt: Brexit ei yleensä vaikuta henkilöiden tuloverotukseen. Suomen ja Britannian välillä on voimassa tuloverotusta koskeva verosopimus. Britannian ero EU:sta ei vaikuta sopimuksen soveltamiseen, esimerkiksi Suomen ja Britannian välillä liikkuvien työntekijöiden palkkatulon verotukseen. 

Verohallinnon brexit-sivut

Rahoituspalvelut

EU:n ja Britannian sopimus kattaa rahoituspalvelut samalla tavalla kuin ne on yleensä katettu EU:n vapaakauppasopimuksissa unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Sopimus velvoittaa molemmat osapuolet pitämään markkinat avoimina toimijoille, jotka pyrkivät tarjoamaan palveluja sijoittautumalla EU-maahan tai Britanniaan.  Osapuolet sitoutuvat myös varmistamaan, että rahoituspalvelualalla noudatetaan kansainvälisesti sovittuja standardeja.

Molemmat osapuolet säilyttävät oikeuden toteuttaa tai pitää voimassa toimia säilyttääkseen rahoitusvakauden ja turvatakseen rahoitusmarkkinoiden eheyden. Osapuolet pyrkivät maaliskuuhun 2021 mennessä sopimaan yhteisymmärrysasiakirjasta, jolla sovitaan sääntely-yhteistyön puitteista rahoituspalveluiden alalla. Sopimukseen ei sisälly säännöksiä vastaavuuspäätöksistä, koska osapuolet päättävät niistä itsenäisesti.

Yhteisymmärrysasiakirja ja tulevat vastaavuuspäätökset vaikuttavat pitkälti siihen, millaiseksi EU:n ja Britannian suhteet rahoitusalalla lopulta muodostuvat. Euroopan komissio arvioi parhaillaan 28:aa vastaavuuspäätöstä. Britannia on puolestaan tehnyt joitakin vastaavuuspäätöksiä omista lähtökohdistaan. Syyskuussa 2020 komissio hyväksyi 18 kuukauden määräaikaisen keskusvastapuolia koskevan vastaavuuspäätöksen, jolla on keskeinen merkitys esimerkiksi johdannaisselvityksessä. Komissio pyrki päätöksellään turvaamaan rahoitusvakauden ja antamaan EU:n markkinatoimijoille riittävästi aikaa vähentää Britannian keskusvastapuoliin liittyviä riskejään.

Martti Salmi, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansainväliset rahoitusasiat Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto  0295530194