Budjetin laadinta-aikataulu

Tammi-huhtikuu

Komissio keskustelee poliittisista painopistealueista ja budjettipolitiikan päälinjoista: komission ennakkoarvio. Muiden toimielinten ennakkoarviot komissiolle. Komissio laatii talousarvioesityksen.

Huhti-touko-kesäkuu

Komissio antaa talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjille, Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Esitys on yleensä käännetty kaikille virallisille kielille viimeistään kesäkuun puolivälissä. Neuvoston työryhmä (budjettikomitea) keskustelee komission talousarvioesityksestä ja valmistelee siihen neuvoston kantaa.

Kesä-heinäkuu

Komission, neuvoston ja parlamentin edustajat (kolmikantakokous, trilogi) neuvottelevat alustavasta esityksestä.

Heinäkuu

Neuvosto hyväksyy oman kantansa talousarvioesitykseen.

Syyskuu

Neuvosto ilmoittaa kantansa talousarvioesitykseen parlamentille. Parlamentin budjettivaliokunta ryhtyy käsittelemään talousarvioesitystä.

Lokakuu

Trilogi, jossa käsitellään esityksen avoinna olevia kysymyksiä ja kuluvan vuoden budjetin toteutumista. Parlamentti hyväksyy oman kantansa täysistunnossa. Komissio voi sovittelukomitean koolle kutsumiseen asti tehdä muutoksia omaan talousarvioesitykseensä eli laatia oikaisukirjelmän, jos siihen ilmenee tarvetta. Esimerkiksi maatalouden menotarpeet päivitetään perinteisesti lokakuussa.

Marras-joulukuu

Jos parlamentin ja neuvoston kannat eroavat toisistaan, sovittelukomitea kutsutaan koolle. Sovittelukomiteassa on edustajat parlamentista, neuvostosta ja komissiosta. Sovittelukomitealla on 21 päivää aikaa päästä yhteisymmärrykseen koko talousarviosta.

Sovittelukomiteassa sovittu yhteinen teksti vahvistetaan parlamentissa ja neuvostossa. Talousarviota (=sovittelukomitean teksti) ei voi hyväksyä ilman Euroopan parlamentin hyväksyntää. Jos sovittelukomiteassa ei päästä ratkaisuun tai parlamentti hylkää sovittelukomitean tekstin, komissio tekee uuden talousarvioesityksen.

Tammi-joulukuu

Komissio toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio voi antaa korjaavia tai täydentäviä talousarvioesityksiä varainhoitovuoden kuluessa väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai ennakoimattomissa olosuhteissa.

Kontaktinformation

Budgetråd
Seija Kivinen
tfn 02955 30236
seija.kivinen(at)gov.fi

Yhteystiedot

Seija Kivinen, budjettineuvos 
valtiovarainministeriö, BO/Budjettiosasto, EU-yksikkö / EUY 0295530236