AuroraAI-chatbotyhteisö

AuroraAI-chatbotyhteisö kokoaa toimijat yhteen. Se vähentää päällekkäistä tekemistä ja lisää yhteistyötä chatbotteja hyödyntävien organisaatioiden kesken. Bottiyhteisö tehostaa sekä yhteistä oppimista että tiedon ja kokemusten jakamista.

AuroraAI-chatbotyhteisö on organisaatio- ja toimialuerajat ylittävä verkosto. Sen osaamisilla ja näkemyksillä edistetään kansallisesti kattavan AuroraAI-verkon palvelurakennetta ja yhtenäistetään kehitystyötä ihmiskeskeisen chatbot-kehittämisen osalta.

AuroraAI-chatbotyhteisössä työstäminen on avointa. Siihen voi osallistua AuroraAI-verkoston Slack-keskustelufoorumilla #chatbotyhteisö-kanavan kautta.
 

Tietoisku: OuluBot ja chatbotin rooli organisaation toiminnan muutoksessa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa


AuroraAI-chatbotyhteisön ensimmäinen tietoiskuhetki  pidettiin 24.1.2022. Tilaisuudessa käsiteltiin OuluBotin näkökulmasta chatbotin roolia organisaation toiminnan muutoksessa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa.

Alla linkit tietoiskun tallenteeseen ja tapahtumasivulle, tilaisuuden esitysmateriaalit sekä vastaukset esitettyihin kysymyksiin.
 

Tietoiskun esitysmateriaalit (klikkaa linkkejä alla): 

AuroraAI-tietoisku 24.1.2022: Oulubot - TALLENNE (YouTube)

Case OuluBot, Veli-Matti Keloneva

Case OuluBot, Sirpa Myllymäki

Hanna Korpiahon puheenvuoro löytyy tallenteelta. Hän esitteli osuudessaan myös OuluBotin toimintaa käytännössä Oulun kaupungin verkkosivuilla.

 

Tietoiskun tapahtumasivulle tästä.


Vastaukset tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin


1. Tuleeko AuroraAI-verkosta ja teknisistä rajapinnoista tietoiskua lähiaikoina?

Tietoisku tullaan järjestämään, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty. 
Sillä välin lisätietoa aiheesta saa seuraavan linkin kautta: AuroraAPI-rajapinta.


2. Miten asiakkaiden ikärakenne vaikuttaa kustannuslaskelmaan?

OuluBotia käytetään tällä hetkellä täysin anonyymisti ja käyttäjältä ei kysytä häntä koskevia tietoja. Myöskään hakujen perusteella ei tehdä oletuksia käyttäjän ikäryhmästä.


3. Millaista prosessointikapasiteettia OuluBot kokemustenne mukaan tarvitsee? Miten tämä riippuu asioinnin volyymista tai monimutkaisuudesta? 

OuluBotin hankintaan sisältyi tavoiteasetannan mukainen tuotantokäytön palveluissa tarvittava kapasiteetti, ja sitä skaalataan ylöspäin tarpeen mukaan ilman erillisiä kustannuksia (tavoiteasetanta on kuitenkin huomattavasti laajempi kuin mitä OuluBotissa on tällä hetkellä käytössä). Hankintahintaan sisältyy myös rajaton keskusteluiden määrä kiinteällä hinnalla. 

Myös integraatioalustan (Azure) puolella voidaan kapasiteettia nostaa tarpeen mukaan.


4. Mikä teknologia OuluBotissa on käytössä?

Boost AI keskusteleva tekoäly.
Oulun kaupungin Microsoft Azure integraatioalusta, jonka päälle on rakennettu erilaisia kokonaisuuksia.


5. Mahdollistaako OuluBot palautteen antamisen välittömästi asioinnin yhteydessä? 

OuluBot mahdollistaa välittömän palautteen antamisen asioinnin yhteydessä yksittäisistä viesteistä, mutta keskustelun päätteeksi koko keskustelua koskevan palautteen peukutusten lisäksi käyttäjä voi halutessaan antaa myös sanallista palautetta. Analytiikkajärjestelmän (Ouka Azuressa) yhtenä käyttö- ja jatkokehityskohteena on OuluBotista saatavan käyttäjäpalautteen käsittelyprosessien luominen.


6. Miten anonymisoitte vastaukset? 

Keskustelut anonymisoituvat automaattisesti keskustelun päätyttyä.
 

Liity AuroraAI-verkoston Slackiin

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

AuroraAI-verkkoon liittymisen aloituspaketti

Lisätietoja

Elina Melasuo, suunnittelija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530393