AuroraAI-chatbotyhteisö

AuroraAI-chatbotyhteisö on AuroraAI-ohjelman toimikauden aikana toiminut verkosto, jonka tavoitteena on ollut koota keskustelevaa tekoälyä hyödyntäviä ja käyttöönottoa suunnittelevia erityisesti julkisen hallinnon organisaatioita yhteen, hakea synergioita eri organisaatioiden kehittämistyön välillä, jakaa parhaita käytänteitä ja yleisesti lisätä yhteistyötä chatbotteja hyödyntävien organisaatioiden kesken.

Kartoitus julkisen hallinnon chatbot-ratkaisuista

Chatbot-ratkaisut ovat viime vuosina vakiinnuttaneet paikkansa toimialasta riippumatta ja ne yleistyvät jatkossa entistäkin laajemmin erityisesti asiakaspalvelussa. Julkisen hallinnon chatbot-kartoituksen tavoitteena oli luoda tilannekuva julkisen hallinnon chatbot-ratkaisujen käytöstä, soveltamiskohteista ja yhteentoimivuudesta. Kartoituksen toteutti CGI Suomi Oy valtiovarainministeriön toimeksiannosta osana AuroraAI-ohjelmaa.

Kartoituksen tavoitteena oli selvittää, mihin chatbot-ratkaisuja käytetään julkisessa hallinnossa, mihin teknologioihin käyttöönotetut chatbot-ratkaisut pohjautuvat, mitä haasteita ja mahdollisuuksia chatbot-ratkaisujen käyttöön liittyen on tunnistettu ja miten chatbot-ratkaisut on toteutettu muun muassa rahoituksen ja resurssien järjestämiseen liittyen. Selvityksellä pyrittiin kartoittamaan chatbot-ratkaisuiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyviä tekijöitä sekä niiden vaikutuksia ja hyötyjä julkisessa hallinnossa.

Kartoituksessa muun muassa havaittiin, että vaikka chatbot-ratkaisuja ei ole toistaiseksi otettu laajamittaisesti käyttöön julkisen hallinnon organisaatioissa, niiden kysyntä tulee merkittävästi kasvamaan tulevien vuosien aikana. Organisaatiot ovat hankkineet chatbot-ratkaisun esimerkiksi tehostamaan asiakaspalvelua tai tukemaan strategiaa, joilla tavoitellaan laadullisten hyötyjen lisäksi säästöjä. Lue lisää kartoituksen tuloksista ja suosituksista tästä. Kyselyyn voi tutustua tästä.

***********************************************

Tietoisku: Verohallinnon chattirobotti Virtanen ja chatbotin rooli organisaation toiminnan muutoksessa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa 

AuroraAI-chatbotyhteisön 2. tietoiskuhetki pidettiin 6.6.2022 klo 13–14.

Tilaisuudessa käsiteltiin Veron näkökulmasta chatbotin roolia organisaation toiminnan muutoksessa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa, arvon tuottamista sekä Verohallinnon chattirobotti Virtasen kyvykkyyksiä, (asiakas)kokemuksia, palveluiden laadun parantamisen mittareita, kansalaisten mukaan ottamista kehittämisessä ja huomioitavia asioita laajasti kansalaisia koskevan palvelun kehityksessä.

Alla linkit tietoiskun tallenteeseen ja tapahtumasivulle sekä demoon (klikkaa linkkejä alla): 

AuroraAI-tietoisku 6.6.2022: Verohallinnon chattirobotti Virtanen – TALLENNE (YouTube)

Tietoiskun tapahtumasivulle tästä.

Demoon pääsee tutustumaan osoitteessa vero.fi Verokortti-sivulla tai OmaVeron kirjautumissivulla.


Tietoisku: OuluBot ja chatbotin rooli organisaation toiminnan muutoksessa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa


AuroraAI-chatbotyhteisön ensimmäinen tietoiskuhetki pidettiin 24.1.2022. Tilaisuudessa käsiteltiin OuluBotin näkökulmasta chatbotin roolia organisaation toiminnan muutoksessa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa.

Alla linkit tietoiskun tallenteeseen ja tapahtumasivulle (klikkaa linkkejä alla) sekä vastaukset esitettyihin kysymyksiin:

AuroraAI-tietoisku 24.1.2022: Oulubot - TALLENNE (YouTube)

Tallenteessa esitellään myös OuluBotin toimintaa käytännössä Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Tietoiskun tapahtumasivulle tästä.