AuroraAI-chatbotyhteisö

AuroraAI-chatbotyhteisö kokoaa toimijat yhteen. Se vähentää päällekkäistä tekemistä ja lisää yhteistyötä chatbotteja hyödyntävien organisaatioiden kesken. Bottiyhteisö tehostaa sekä yhteistä oppimista että tiedon ja kokemusten jakamista.

AuroraAI-chatbotyhteisö on organisaatio- ja toimialuerajat ylittävä verkosto. Sen osaamisilla ja näkemyksillä edistetään kansallisesti kattavan AuroraAI-verkon palvelurakennetta ja yhtenäistetään kehitystyötä ihmiskeskeisen chatbot-kehittämisen osalta.

AuroraAI-chatbotyhteisössä työstäminen on avointa. Siihen voi osallistua AuroraAI-verkoston Slack-keskustelufoorumilla #chatbotyhteisö-kanavan kautta. Yhteisö tapaa noin kerran kuukaudessa Teamsin välityksellä - tervetuloa tapaamisiin!

Liity AuroraAI-verkoston Slackiin

 

AuroraAI:n kartoitus julkisen hallinnon chatbot-ratkaisuista

Valtiovarainministeriö tekee CGI:n avustamana kartoitusta chatbot-ratkaisujen käytöstä julkishallinnossa. Kartoituksen tavoitteena on luoda tilannekuva julkisen hallinnon chatbot-ratkaisujen käytöstä, soveltamiskohteista ja yhteentoimivuudesta. Tuloksia tullaan hyödyntämään julkisen hallinnon digitalisaation ja yhteisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen ohjauksessa.

Kysely on lähtenyt (6.6.2022) sähköpostitse julkisen hallinnon toimijoille. Jos kuuluisit vastaanottajaksi etkä ole kyselyä saanut, niin katsothan roskapostikansiosi tai ota yhteyttä: elina.melasuo(at)gov.fi.

Vastauksia kyselyyn pyydettiin alla olevan linkin kautta viimeistään torstaina 30.6.2022

LINKKI KYSELYYN

Kyselymme käsittelee laajasti eri aihepiirejä chatbot-ratkaisujen teknologiasta niiden rahoituksen järjestämiseen, joten tarvittaessa voitte lähettää tämän kyselylinkin edelleen organisaationne eri asiantuntijoiden vastattavaksi. Tavoitteenamme on selvittää, mihin chatbot-ratkaisuja käytetään julkisessa hallinnossa, mihin teknologioihin käyttöönotetut chatbot-ratkaisut pohjautuvat, mitä haasteita ja mahdollisuuksia chatbot-ratkaisujen käyttöön liittyen on tunnistettu ja miten chatbot-ratkaisut on toteutettu muun muassa rahoituksen järjestämiseen liittyen.

Kartoituksen tulokset tullaan julkaisemaan täällä AuroraAI-chatbotyhteisön verkkosivuilla (alustava arvio syyskuussa 2022). 

Kiitämme vastauksistanne!

***********************************************

 

Tietoisku: Verohallinnon chattirobotti Virtanen ja chatbotin rooli organisaation toiminnan muutoksessa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa 

AuroraAI-chatbotyhteisön 2. tietoiskuhetki pidettiin 6.6.2022 klo 13–14.

Tilaisuudessa käsiteltiin Veron näkökulmasta chatbotin roolia organisaation toiminnan muutoksessa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa, arvon tuottamista sekä Verohallinnon chattirobotti Virtasen kyvykkyyksiä, (asiakas)kokemuksia, palveluiden laadun parantamisen mittareita, kansalaisten mukaan ottamista kehittämisessä ja huomioitavia asioita laajasti kansalaisia koskevan palvelun kehityksessä.

Alla linkit tietoiskun tallenteeseen ja tapahtumasivulle sekä demoon (klikkaa linkkejä alla): 

AuroraAI-tietoisku 6.6.2022: Verohallinnon chattirobotti Virtanen – TALLENNE (YouTube)

Tietoiskun tapahtumasivulle tästä.

Demoon pääsee tutustumaan osoitteessa vero.fi Verokortti-sivulla tai OmaVeron kirjautumissivulla.

Pyydettäessä tilaisuuden esitysmateriaalit voidaan toimittaa sähköpostitse, ota yhteyttä: elina.melasuo(at)gov.fi.

 

Tietoisku: OuluBot ja chatbotin rooli organisaation toiminnan muutoksessa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa


AuroraAI-chatbotyhteisön ensimmäinen tietoiskuhetki pidettiin 24.1.2022. Tilaisuudessa käsiteltiin OuluBotin näkökulmasta chatbotin roolia organisaation toiminnan muutoksessa kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa.

Alla linkit tietoiskun tallenteeseen ja tapahtumasivulle (klikkaa linkkejä alla) sekä vastaukset esitettyihin kysymyksiin:

AuroraAI-tietoisku 24.1.2022: Oulubot - TALLENNE (YouTube)

Tallenteessa esitellään myös OuluBotin toimintaa käytännössä Oulun kaupungin verkkosivuilla.

Tietoiskun tapahtumasivulle tästä.

Pyydettäessä tilaisuuden esitysmateriaalit voidaan toimittaa sähköpostitse, ota yhteyttä: elina.melasuo(at)gov.fi.


Vastaukset tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin:


1. Tuleeko AuroraAI-verkosta ja teknisistä rajapinnoista tietoiskua lähiaikoina?

Tietoisku tullaan järjestämään, mutta tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty. 
Sillä välin lisätietoa aiheesta saa seuraavan linkin kautta: AuroraAPI-rajapinta.

Lisäys (22.6.2022): AuroraAI-verkon julkinen dokumentaatio


2. Miten asiakkaiden ikärakenne vaikuttaa kustannuslaskelmaan?

OuluBotia käytetään tällä hetkellä täysin anonyymisti ja käyttäjältä ei kysytä häntä koskevia tietoja. Myöskään hakujen perusteella ei tehdä oletuksia käyttäjän ikäryhmästä.


3. Millaista prosessointikapasiteettia OuluBot kokemustenne mukaan tarvitsee? Miten tämä riippuu asioinnin volyymista tai monimutkaisuudesta? 

OuluBotin hankintaan sisältyi tavoiteasetannan mukainen tuotantokäytön palveluissa tarvittava kapasiteetti, ja sitä skaalataan ylöspäin tarpeen mukaan ilman erillisiä kustannuksia (tavoiteasetanta on kuitenkin huomattavasti laajempi kuin mitä OuluBotissa on tällä hetkellä käytössä). Hankintahintaan sisältyy myös rajaton keskusteluiden määrä kiinteällä hinnalla. 

Myös integraatioalustan (Azure) puolella voidaan kapasiteettia nostaa tarpeen mukaan.


4. Mikä teknologia OuluBotissa on käytössä?

Boost AI keskusteleva tekoäly.
Oulun kaupungin Microsoft Azure integraatioalusta, jonka päälle on rakennettu erilaisia kokonaisuuksia.


5. Mahdollistaako OuluBot palautteen antamisen välittömästi asioinnin yhteydessä? 

OuluBot mahdollistaa välittömän palautteen antamisen asioinnin yhteydessä yksittäisistä viesteistä, mutta keskustelun päätteeksi koko keskustelua koskevan palautteen peukutusten lisäksi käyttäjä voi halutessaan antaa myös sanallista palautetta. Analytiikkajärjestelmän (Ouka Azuressa) yhtenä käyttö- ja jatkokehityskohteena on OuluBotista saatavan käyttäjäpalautteen käsittelyprosessien luominen.


6. Miten anonymisoitte vastaukset? 

Keskustelut anonymisoituvat automaattisesti keskustelun päätyttyä.
 

Liity AuroraAI-verkoston Slackiin

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

AuroraAI-verkkoon liittymisen aloituspaketti

Lisätietoja

Elina Melasuo, suunnittelija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530393