Digi i vardagen -delegationen

Digi i vardagen -delegationen är en kanal för samarbete och dialog mellan frivilligorganisationer, forskare och finansministeriet som ansvarar för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna. Delegationens mandatperiod är 8.3.2017–28.2.2019.

Delegationen har som mål att stödja utvecklingen av de digitala tjänsterna så att olika befolkningsgrupper på ett likvärdigt sätt ska kunna ta vara på de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Målet med delegationens arbete är att hitta och understöda nya slags sätt att organisera samarbetet mellan förvaltningen och medborgarorganisationer.

Delegationen behandlar aktuella reformer och kan även själv lyfta fram ärenden som den anser vara viktiga. Delegationen ska sammanställa och informera statsrådet om sådana observationer och aspekter som det är nödvändigt eller önskvärt att ta i beaktande då man utvecklar digitala tjänster som avses bli använda av alla och alla slags människor.

I regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering ställdes det som mål att man genom förnyelse av verksamhetssätten ska göra de offentliga tjänsterna kundorienterade och digitala. Utgångsläget för god förvaltning är att de offentliga tjänsterna ska vara tillgängliga för alla medborgare oberoende av deras ålder, färdigheter, omständigheter eller boplats.

Delegationen har ett öppet arbetssätt, och den ordnar olika slags evenemang och andra inkluderande arbetsmöten i samarbete med aktörer från icke-statliga organisationer och andra förvaltningssektorer som inte är företrädda i delegationen.

Ordförande för Digi i vardagen -delegationen är generalsekreterare Marianne Heikkilä från Marthaförbundet. Till delegationen hör 20 medlemmar som företräder frivilligorganisationer och forskningsorgan. Till delegationen hör också företrädare för finansministeriet, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Följ diskussionen i social media, #digiarkeen.

Ytterligare information 

Delegationens sekretariat

  • Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi
  • Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
  • Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi