Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus 

Hallitus linjasi strategiaistunnossaan 29.1.2018 sähköisen asioinnin tavoitetilasta vuonna 2022. Hallituksen tekemän linjauksen mukaan:

  • Viranomaiset ovat velvoitettuja tarjoamaan kansalaisille ja oikeushenkilöille eli yrityksille ja yhteisöille ensisijaisena vaihtoehtona saavutettavia ja laadukkaita digitaalisia palveluja. 
  • Viranomaisten on järjestettävä henkilön asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä viestintä ja asiointi niin, että asiakkailla on aina käytettävissä sähköinen kanava.
  • Yrityksillä, yhteisöillä ja muilla elinkeinotoimintaa harjoittavilla on velvoite asioida ja viestiä julkisen hallinnon kanssa digitaalisesti.
  • Luonnolliset henkilöt (kansalaiset) asioivat ja viestivät viranomaisten kanssa ensisijaisesti digitaalisesti. Heitä ei kuitenkaan velvoiteta tähän.

Samalla hallitus luopui aiemmin asettamastaan tavoitteesta, jonka mukaan kansalaiset olisi vuoden 2018 aikana velvoitettu ottamaan käyttöön Suomi.fi-viestit palvelu eli niin sanottu sähköinen postilaatikko.

Digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta edistetään vuonna 2018 kolmella tavalla:

  • yhtenäistämällä sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatapoja
  • kehittämällä lainsäädäntöä
  • parantamalla digitaalisten palvelujen laatua ja saavutettavuutta.

Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmä muodostaa yhdenmukaisia selkeitä toimintatapoja sähköisille asiointipalveluille. Voit lukea lisää toiminnasta työryhmän sivulta.

Lainsäädännön kehittämiseksi käynnissä ovat seuraavat toimenpiteet:

  • HE digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
  • Toimeksianto selvityshenkilölle digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön nykytilasta ja muutostarpeista

Palveluiden hyvä laatu vaikuttaa asiakkaiden haluun käyttää ja siirtyä käyttämään digitaalisia asiointipalveluita. Palvelulaatukokonaisuudessa työstetään palveluiden tuottajien käyttöön palvelulaadun kriteerit, jotka osaltaan täydentävät toimintatavat työryhmän tuotoksia.

Myös digitukea kehittämällä ja tarjoamalla edistetään digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta.

Aiheesta julkaistua:

Lisätietoja:

Petteri Ohvo, hankepäällikkö, puh. 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi (virkavapaalla 23.4. – 5.10.2018)