FI SV

Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus 

Hallitus linjasi strategiaistunnossaan 29.1.2018 sähköisen asioinnin tavoitetilasta vuonna 2022. Hallituksen tekemän linjauksen mukaan:

  • Viranomaiset ovat velvoitettuja tarjoamaan kansalaisille ja oikeushenkilöille eli yrityksille ja yhteisöille ensisijaisena vaihtoehtona saavutettavia ja laadukkaita digitaalisia palveluja. 

  • Viranomaisten on järjestettävä henkilön asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä viestintä ja asiointi niin, että asiakkailla on aina käytettävissä sähköinen kanava.

  • Yrityksillä, yhteisöillä ja muilla elinkeinotoimintaa harjoittavilla on velvoite asioida ja viestiä julkisen hallinnon kanssa digitaalisesti.

  • Luonnolliset henkilöt (kansalaiset) asioivat ja viestivät viranomaisten kanssa ensisijaisesti digitaalisesti. Heitä ei kuitenkaan velvoiteta tähän.

Samalla hallitus luopui aiemmin asettamastaan tavoitteesta, jonka mukaan kansalaiset olisivat vuoden 2018 aikana velvoitettuja ottamaan käyttöön Suomi.fi-viestit palvelu eli niin sanottu sähköinen postilaatikko.

Digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta on edistetty vuonna 2018-2019 neljällä tavalla

  • Yhtenäistämällä sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatapoja. Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmä muodostaa yhdenmukaisia selkeitä toimintatapoja sähköisille asiointipalveluille. Voit lukea lisää tästä työryhmän sivulta.

  • Kehittämällä lainsäädäntöä. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (60/2018) astuu voimaan 1.4.2019. Lisäksi professori Kalle Määttä on selvittänyt digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön nykytilaa ja muutostarpeita. Hän luovutti selvitysraporttinsa Sähköinen asiointi: Selvitys sähköisen asioinnin sääntelystä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 9.8.2018.

  • Laatimalla digitaalisten asiointipalvelujen tiekartta 2019-2023.

  • Parantamalla digitaalisten palvelujen laatua ja saavutettavuutta. Palveluiden hyvä laatu vaikuttaa asiakkaiden haluun käyttää ja siirtyä käyttämään digitaalisia asiointipalveluita. Palvelulaatua kehittävässä työryhmässä tuotettiin palveluiden tuottajien käyttöön palvelulaadun kriteerit, jotka osaltaan täydentävät toimintatavat työryhmän tuotoksia. Sähköisten asiointipalveluiden laatu -työryhmä päätti toimintansa vuoden 2018 lopulla.

Podcast Digi ekaksi kuunneltavissa

Podcast-sarjassa Digi ekaksi digipalvelujen yhtenäisistä toimintatavoista ja laadusta keskustelevat hankepäällikkö Petteri Ohvo (VM) ja suunnittelija Henriikka Eloluoto (VRK) vaihtuvien vieraiden kanssa. Viisiosainen sarja on tuotettu valtiovarainministeriön ja Suomidigin yhteistyönä.

Aiheesta julkaistua:

Kolumni 6.5.2019: Tavoitteena täysimääräinen digitaalinen palvelu elinkeinotoimintaa harjoittaville

Uutinen 20.3.2019: Uudistetulle digipalvelujen tiekartalle 224 asiointipalvelua

20.3.2019 seminaarin tallenne ja diaesitys

Toimintatapojen ja palvelulaadun työryhmien väliraportointi ja keskustelutilaisuus järjestettiin 29.10.2018 (tilaisuuden tallenne ja diaesitys)

Uutinen 9.8.2018: Selvitys digipalveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeista on valmistunut
Uutinen 17.4.2018: Professori Kalle Määttä selvittämään digipalveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeita
Uutinen 9.3.2018: Toimintatapoja ja laatua kehittämällä kohti digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta
Blogi helmikuu 2018: Digitaalisten palveluiden ensisijaisuus – hyvä verkkopalvelu on oikeus
Tiedote 20.6.2017: Työryhmätyö digipalveluiden tiekartasta valmistunut

Lisätietoja:

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi