FI SV

Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus

Tammikuussa 2018 linjattiin sähköisen asionnin tavoitetilasta vuonna 2022. Linjauksen mukaan:

  • Viranomaiset ovat velvoitettuja tarjoamaan kansalaisille ja oikeushenkilöille eli yrityksille ja yhteisöille ensisijaisena vaihtoehtona saavutettavia ja laadukkaita digitaalisia palveluja.
  • Viranomaisten on järjestettävä henkilön asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä viestintä ja asiointi niin, että asiakkailla on aina käytettävissä sähköinen kanava.
  • Yrityksillä, yhteisöillä ja muilla elinkeinotoimintaa harjoittavilla on velvoite asioida ja viestiä julkisen hallinnon kanssa digitaalisesti.
  • Luonnolliset henkilöt (kansalaiset) asioivat ja viestivät viranomaisten kanssa ensisijaisesti digitaalisesti. Heitä ei kuitenkaan velvoiteta tähän.

Digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistäminen

Digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta on edistetty seuraavilla tavoilla: