Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus 

Hallitus linjasi strategiaistunnossaan 29.1.2018 sähköisen asioinnin tavoitetilasta vuonna 2022. Hallituksen tekemän linjauksen mukaan:

  • Viranomaiset ovat velvoitettuja tarjoamaan kansalaisille ja oikeushenkilöille eli yrityksille ja yhteisöille ensisijaisena vaihtoehtona saavutettavia ja laadukkaita digitaalisia palveluja. 

  • Viranomaisten on järjestettävä henkilön asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä viestintä ja asiointi niin, että asiakkailla on aina käytettävissä sähköinen kanava.

  • Yrityksillä, yhteisöillä ja muilla elinkeinotoimintaa harjoittavilla on velvoite asioida ja viestiä julkisen hallinnon kanssa digitaalisesti.

  • Luonnolliset henkilöt (kansalaiset) asioivat ja viestivät viranomaisten kanssa ensisijaisesti digitaalisesti. Heitä ei kuitenkaan velvoiteta tähän.

Samalla hallitus luopui aiemmin asettamastaan tavoitteesta, jonka mukaan kansalaiset olisivat vuoden 2018 aikana velvoitettuja ottamaan käyttöön Suomi.fi-viestit palvelu eli niin sanottu sähköinen postilaatikko.

Digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta edistetään vuonna 2018 kolmella tavalla

  • Yhtenäistämällä sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatapoja. Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmä muodostaa yhdenmukaisia selkeitä toimintatapoja sähköisille asiointipalveluille. Voit lukea lisää tästä työryhmän sivulta.

  • Kehittämällä lainsäädäntöä. Lainsäädännön kehittämiseksi eduskunnalle on 3.5.2018 jätetty hallituksen esitys laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (60/2018). Lisäksi professori Kalle Määttä on selvittänyt digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön nykytilaa ja muutostarpeita. Hän luovutti selvitysraporttinsa Sähköinen asiointi: Selvitys sähköisen asioinnin sääntelystä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 9.8.2018.

  • Parantamalla digitaalisten palvelujen laatua ja saavutettavuutta. Palveluiden hyvä laatu vaikuttaa asiakkaiden haluun käyttää ja siirtyä käyttämään digitaalisia asiointipalveluita. Palvelulaatua kehittävässä työryhmässä työstetään palveluiden tuottajien käyttöön palvelulaadun kriteerit, jotka osaltaan täydentävät toimintatavat työryhmän tuotoksia. Sähköisten asiointipalveluiden laatu -työryhmä päätti toimintansa vuoden 2018 lopulla.

Väliraportti työryhmien työn tuloksista

Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmä ja sähköisten asiointipalveluiden laatu -työryhmä ovat koonneet tähänastisen työnsä tulokset väliraporttiin (24.10.2018) ja sen liitteisiin. Löydät ne tästä alta sekä sähköisten asiointipalveluiden laatu -työryhmän sivulta.

Työryhmien työn tuloksia käsiteltiin keskustelutilaisuudessa 29.10.2018. Voit tutustua tilaisuuden tallenteeseen täällä (vm.videosync.fi) ja tilaisuudessa näytettyn diaesitykseen täällä (.pptx) 

Podcast Digi ekaksi kuunneltavissa

Podcast-sarjassa Digi ekaksi digipalvelujen yhtenäisistä toimintatavoista ja laadusta keskustelevat hankepäällikkö Petteri Ohvo (VM) ja suunnittelija Henriikka Eloluoto (VRK) vaihtuvien vieraiden kanssa. Viisiosainen sarja on tuotettu valtiovarainministeriön ja Suomidigin yhteistyönä.

Aiheesta julkaistua:

Uutinen 9.8.2018: Selvitys digipalveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeista on valmistunut
Uutinen 17.4.2018: Professori Kalle Määttä selvittämään digipalveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeita
Uutinen 9.3.2018: Toimintatapoja ja laatua kehittämällä kohti digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta
Blogi helmikuu 2018: Digitaalisten palveluiden ensisijaisuus – hyvä verkkopalvelu on oikeus
Tiedote 20.6.2017: Työryhmätyö digipalveluiden tiekartasta valmistunut

Lisätietoa:

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi 
Petteri Ohvo, hankepäällikkö, puh. 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi