Digitaalinen henkilöllisyystodistus


Valtiovarainministeriö valmistelee digitaalista henkilöllisyystodistusta, jota kansalaiset voisivat käyttää erilaisissa asiointitilanteissa.

Poliisin myöntämä digitaalinen henkilöllisyystodistus mahdollistaisi henkilötietojen osoittamisen sähköisessä asioinnissa ja käyntiasioinnissa. Se toimii mobiilisovelluksena älypuhelimessa tai tabletissa ja tulee passin ja henkilökortin rinnalle.

Digitaalinen henkilöllisyystodistus parantaa omien henkilötietojen hallintaa. Digitaalinen henkilöllisyystodistus mahdollistaa asiointitilanteessa nykyistä paremman yksityisyyden suojan ja tietosuojan. Valtion ei ole mahdollista seurata, miten digitaalista henkilöllisyystodistusta käytetään.

Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan lainsäädäntöä digitaalisen henkilöllisyystodistuksen käyttöönotosta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Digitaalinen henkilöllisyystodistus on tarkoitus ottaa käyttöön syyskuussa 2023. Nykyisiin passeihin ja henkilökortteihin ei tule muutoksia.

Lisäksi lakiehdotuksella on tarkoitus mahdollistaa luonnollisen henkilön tunnistusvälineen sekä ulkomaalaisen digitaalisen asiointivälineen tuottaminen ja käyttö. Digi- ja väestötietoviraston myöntämä luonnollisen henkilön tunnistusväline mahdollistaa sähköisen tunnistautumisen julkishallinnon palveluihin. Luonnollisen henkilön tunnistusvälinettä ei voi käyttää henkilöllisyystodistuksena.

Taustaa

Valtiovarainministeriö asetti 8.10.2020 hankkeen digitaalisen henkilöllisyyden ja sen hyödyntämistapojen kehittämiseksi (VM161:00/2020). Valtiovarainministeriö on 23.6.2021 asettanut myös hankkeen piirissä toimivan digitaalisen henkilöllisyyden lainsäädäntötyöryhmän ja vaikutusarvioinnin alatyöryhmän, jotka ovat osallistuneet hallituksen esityksen luonnoksen valmisteluun.

Lisää aiheesta

Tutustu sidosryhmätilaisuuksien tallenteisiin: