Digitaalisen henkilöllisyyden ohjelma

Valtiovarainministeriön digitaalisen henkilöllisyyden ohjelma koordinoi digitaaliseen henkilöllisyyteen liittyvää kehittämistyötä. Työn pohjana toimivat mm. julkisen hallinnon strategia ja Suomen digikompassin tavoiteasetanta. Ohjelma koostuu useista eri osakokonaisuuksista. Näitä ovat digitaalisen henkilöllisyystodistuksen ja eurooppalaisen lompakkosovelluksen kehittäminen sekä kansainvälinen yhteistyö itsehallittavien identiteettien ratkaisujen osalta.

EU:ssa kehitetään yhteistä lainsäädännöllistä pohjaa digitaaliseen henkilöllisyyteen, jotta asiointi EU-maiden välillä olisi sujuvampaa. Suomi osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön ja on siten mukana ohjaamassa kehityksen suuntaa. Suomi on edelläkävijänä vaikuttamassa siihen, millainen EU-tason ratkaisusta muodostuu.
 
Ohjelma on luonteeltaan vahvasti tulevaisuusorientoitunut. Ohjelmassa pyritään luomaan lisää ymmärrystä siitä, mitä tulevaisuudessa voi ja toisaalta pitäisi tapahtua, jotta Suomi pysyisi digitalisaation kehityksessä mukana ja toisaalta pystyisi toimimaan digitaalisen henkilöllisyyden, itsehallittavan identiteetin ja lompakkoratkaisujen kehityksen suunnannäyttäjänä. 

Digitaalisen henkilöllisyyden ohjelman tavoitteena on digitaalisen identiteetin tulevaisuuskuvan määrittely keskipitkällä (1-3 vuotta) ja pitkällä (3-5 vuotta) aikavälillä. Ohjelmassa arvioidaan, mitä nämä mahdolliset kehityssuunnat voisivat yllä mainittujen teemojen osalta olla ja toisaalta pyritään myös itse luomaan tulevaisuuden näkymiä. 

Yhteystiedot

Alexandra Hacklin, ohjelmapäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530259  


Anna-Riikka Pouttu, koordinaattori 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530057