Digitaalisen kunnan työkalupakki

Digikuntakokeilun yksi keskeisistä toimenpiteistä on tutkimustiedon pohjalta tukea toimintatapojen muutoksen johtamista kunnissa. Digikuntakokeilussa teetetään selvityksiä ja jaetaan tietoa kuntien palveluiden digitalisoinnin ja toimintatapojen kehittämisen tueksi. Tältä sivulta löydät kootusti Digikuntakokeilussa tai sen yhteystyöryhmissä teetettyjä selvityksiä sekä kunnille suunnattuja työkaluja digitalisaation edistämiseen.

Uusi verkkosivusto kokoaa työkaluja kunnan palveluiden digitalisointiin

Digitaalinenkunta.fi verkkosivuille on avattu kaksi kunnille suunnattua työkalua, arviointityökalu sekä hyötykartoitus. Arviointityökalulla kunnat voivat arvioida, kuinka kattavasti kunta hyöndyntää sähköisiä palveluita eri toimialoilla. Hyötykartoituksella kunta pystyy arvioimaan samojen sähköisten palveluiden osalta, kuinka suuri palveluiden digitalisoinnista saavutettava säästöpotentiaali kunnassa on.

Työkaluissa on tunnistettu kunnan palvelualoilta sellaisia palveluita, joihin markkinoilta on saavissa sähköinen ratkaisu tai sovellus. Kunnan digitalisaatioasteen arviointityökalun avulla voidaan tunnistaa, kuinka hyvin kunnassa on otettu käyttöön markkinoilla olevia digitaalisia palveluita tai tehty suunnitelma niiden käyttöönottoon.

Tietoa palveluiden digitalisoinnista

Onko kunnan palveluiden ja prosessien digitalisoinnista ja sähköistämisestä saavutettavissa säästöä? Alkuvuodesta 2017 julkaistu selvitys tarkastelee 20 kunnan palvelun osalta tunnistettavaa säästöpotentiaalia.

Työkaluja kokeiluihin ja kokeilukulttuurin edistämiseen

Syksyllä 2017 järjestetyn ensimmäisen valtakunnallisen kokeiluviikkokampanjan yhteydessä palvelumuotoilijat Anni Leppänen ja Hannu Lipatti sekä innovaatio-asiantuntija Tuula Jäppinen  toimittivat Kokeilijan starttipaketin. Starttipaketti tukee kokeilevan kehittämisen prosessia ongelman määrittelystä ratkaisun määrittelyyn palvelumuotoilun menetelmin. Starttipaketti on ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta.

 

Lisätietoa:

Projektikoordinaattori, Maria Vuorensola puh. 029 553 0205
Ylitarkastaja, Suvi Savolainen puh. 029 553 0122