FI SV

Styrning av den digitala säkerheten

Finansministeriet har tillsatt en strategisk ledningsgrupp för den digitala säkerheten för perioden 01.01.2020 –31.12 .2020 i syfte att främja den strategiska styrningen av den digitala säkerheten och ett balanserat främjande av den digitala säkerheten och digitaliseringen.

Den strategiska ledningsgruppen för digital säkerhet:

1) Samordnar den strategiska riskbedömningen av den offentliga förvaltningens digitala säkerhet.

2) Skapar och samordnar en nationell strategisk samarbetsmodell för digital säkerhet som omfattar utveckling av verksamheten och kompetensen.

  • Statens, kommunernas och samkommunernas verksamhet och ansvar
  • Samarbete mellan den offentliga förvaltningen och den privata sektorn
  • Samarbete mellan den offentliga förvaltningen och forskningen
  • Internationellt samarbete

3) Bedömer den offentliga förvaltningens strategiska situation i fråga om digital säkerhet.

  • Ställer och följer upp mål
  • Informerar om säkerhetssituationen och utvecklingen med den

4) Utvärderar, styr, samordnar och övervakar centrala tjänster för digital säkerhet som utvecklas.

5) Övervakar genomförandet av verkställighetsplanen för digital säkerhet och färdplanen för den digitala säkerheten i kommunerna.

Ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen, Vahti, agerar under ledning av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som en förvaltningsövergripande styrgrupp på operativ plan.

Yhteystiedot

Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530121  


Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikönpäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530279