Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittäminen. Valtioneuvosto. Ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata digitalisaation, tieto- ja teknologiapolitiikan sekä datatalouden kehittämistä sekä koordinoida näihin liittyviä toimenpiteitä ja tilannekuvaa. Ryhmä yhteensovittaa kehittämishankkeita ja tekee tarvittavia poliittisia linjauksia keskeisistä toimialansa kehittämisestä.

Ministerityöryhmä tekee muun muassa poliittiset linjaukset

  • julkisen hallinnon kehittämisstrategioista ja -ohjelmien toimeenpanosta,
  • julkisen sektorin tuottavuustyöstä,
  • kuntapolitiikan suuntaviivojen valmistelusta,
  • teknologiapolitiikan, digitaalisten palvelujen ja datatalouden kehittämisestä ja
  • tietopolitiikan johtamisesta. 

Ministerityöryhmän yhteydessä toimii digitalisaation ja datatalouden vastuualuetta koskeva yhteistyöryhmä, digitoimisto. Digitoimisto huolehtii ministeriöiden välisestä yhteistyöstä sekä digitalisaation ja datatalouden edistämisestä. Digitoimisto on myös yhden luukun yhteyspiste yhteydenotoille, jotka liittyvät data-, digi- ja tietopolitiikan toimialaan.

Ministerityöryhmän kokoonpano

Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii julkista hallintoa koskevissa asioissa kuntaministeri Sirpa Paatero. Muissa asioissa puheenjohtajana toimii maaliskuun 2022 loppuun saakka liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja sen jälkeen elinkeinoministeri Mika Lintilä syyskuun 2022 loppuun. Tämän jälkeen ministeri Paatero toimii loppukauden puheenjohtajana kaikissa asioissa.

Muut ryhmän jäsenet ovat valtiovarainministeri Annika Saarikko, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Ministerityöryhmän pääsihteeristön muodostavat hallintopolitiikan vastuualueella valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg sekä digitalisaation ja datatalouden vastuualueella liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Laura Eiro, valtiovarainministeriön ICT-johtaja Jarkko Levasma ja työ- ja elinkeinoministeriön digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman

Pääsihteeristön yhteystiedot

Päivi Nerg, alivaltiosihteeri 
valtiovarainministeriö, Osastojaon ulkopuoliset, Virkamiesjohto ja esikunta 0295530149  


Laura Eiro, osastopäällikkö, ylijohtaja 
liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto-osasto 0295342166  


Jarkko Levasma, ICT-johtaja, ylijohtaja 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT 0295530117  


Mika Nordman, johtaja 
työ- ja elinkeinoministeriö, Ohjausyksikkö ( OHJY ) 0295047142