Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittäminen. Valtioneuvosto. Ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata digitalisaation, tieto- ja teknologiapolitiikan sekä datatalouden kehittämistä sekä koordinoida näihin liittyviä toimenpiteitä ja tilannekuvaa. Ryhmä yhteensovittaa kehittämishankkeita ja tekee tarvittavia poliittisia linjauksia keskeisistä toimialansa kehittämisestä.

Ministerityöryhmä tekee muun muassa poliittiset linjaukset

  • julkisen hallinnon kehittämisstrategioista ja -ohjelmien toimeenpanosta
  • julkisen sektorin tuottavuustyöstä
  • kuntapolitiikan suuntaviivojen valmistelusta
  • julkisen hallinnon varautumisesta
  • teknologiapolitiikan, digitaalisten palvelujen ja datatalouden kehittämisestä
  • tietopolitiikan johtamisesta ja
  • kyberturvallisuudesta. ​​

Ministerityöryhmän yhteydessä toimii digitalisaation ja datatalouden vastuualuetta koskeva yhteistyöryhmä, digitoimisto. Digitoimisto huolehtii ministeriöiden välisestä yhteistyöstä sekä digitalisaation ja datatalouden edistämisestä. Digitoimisto on myös yhden luukun yhteyspiste yhteydenotoille, jotka liittyvät data-, digi- ja tietopolitiikan toimialaan.

Ministerityöryhmän kokoonpano

Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii julkista hallintoa koskevissa asioissa kuntaministeri Sirpa Paatero. Muissa asioissa puheenjohtajana toimii maaliskuun 2022 loppuun saakka liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja sen jälkeen elinkeinoministeri Mika Lintilä syyskuun 2022 loppuun. Tämän jälkeen ministeri Paatero toimii loppukauden puheenjohtajana kaikissa asioissa.

Muut ryhmän jäsenet ovat valtiovarainministeri Annika Saarikko, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, sisäministeri Krista Mikkonen ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Ministerityöryhmän pääsihteeristön muodostavat hallintopolitiikan vastuualueella valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Susanna Huovinen sekä digitalisaation ja datatalouden vastuualueella liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Laura Eiro, opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Jonna Korhonen, valtiovarainministeriön ICT-johtaja Jarkko Levasma ja työ- ja elinkeinoministeriön digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman

Pääsihteeristön yhteystiedot

Laura Eiro, osastopäällikkö, ylijohtaja 
liikenne- ja viestintäministeriö, Tieto-osasto 0295342166  


Jarkko Levasma, ICT-johtaja, ylijohtaja 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT 0295530117  


Mika Nordman, johtaja 
työ- ja elinkeinoministeriö, Ohjausyksikkö ( OHJY ) 0295047142