FI SV

Digitalisaation edistämisen ohjelma

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Näiden hallitusohjelmatavoitteiden toimeenpanemiseksi rakennamme Digitalisaation edistämisen ohjelman (Digiohjelma), jonka toteuttamisen myötä julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä. Ohjelmaa valmisteltiin syksyn 2019 ajan. Valtiovarainministeriö asetti ohjelman 25.2.2020.

Mitä Digiohjelma sisältää?

Digitalisaation edistämisen ohjelman tavoitteet vuoteen 2023 mennessä ovat:

  • Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla vähintään lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimusten mukaisesti. 
  • Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja.
  • Digitukea on tarjolla koko maassa ja sitä kehitetään palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.

Voit lukea ohjelman toiminnasta tarkemmin Digiohjelman 2020 toimintasuunnitelmasta.

Ohjelmatavoitetta ”Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja” toteuttaa ohjelman YritysDigi-hanke.

Digitalisaation edistämisen ohjelman rinnalla hallitusohjelman muita keinoja yllä mainittujen digitalisaatiotavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

  • Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI
  • Toimivien tunnistusratkaisujen aikaansaaminen (Digitaalinen identiteetti –hanke)

Ketkä ovat ohjelmassa mukana? 

Päävastuu digitalisaation edistämisen ohjelmasta on valtiovarainministeriöllä ja osavastuu muilla hallinnonaloilla. Myös kunnat, yritykset ja kolmas sektori kutsutaan mukaan ohjelman toimintaan. 

Tutustu tarkemmin:

Ohjelman asettamispäätös

Ohjelman toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Kuntien digikartoitus -raportti

Kuntien digikartoituksen tietoaineisto

Digitalisaation mittarit ja tilannekuva toukokuussa 2020

Digiohjelman 14.10.2020 järjestetyn verkostotilaisuuden esitysmateriaalit

Digiohjelman 14.10.2020 järjestetyn verkostotilaisuuden tallenne

Digiohjelman 14.10.2020 järjestetyn verkostotilaisuuden yhteenveto

Tilaisuuksien tallenteet

Lisätietoja:

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208  


Sanna Sinisalo, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530506