Digitalisaation edistämisen ohjelma

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Digitalisaation edistämisen ohjelma (Digiohjelma) on rakennettu näiden hallitusohjelmatavoitteiden toimeenpanemiseksi.  Ohjelma tukee ja kannustaa viranomaisia tuomaan palvelunsa kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä. Valtiovarainministeriö asetti Digitalisaation edistämisen ohjelman 25.2.2020.

Digiohjelman tavoitteet ja toiminta

Digitalisaation edistämisen ohjelman tavoitteet vuoteen 2023 mennessä ovat:

  • Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla vähintään lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimusten mukaisesti.
  • Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja.
  • Digitukea on tarjolla koko maassa ja sitä kehitetään palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.
  • Digitalisaation edistämisen tilannekuvalla ja mittaristolla seurataan digitalisaation edistämisen kehitystä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
  • Lainsäädännön soveltamisella ja kehittämisellä edistetään digipalvelujen ensisijaisuutta ja yhtenäistetään palvelujen kehittämistä ja tarjontaa.
  • Digituen tavoitteena on kehittää digituen saatavuutta ja löydettävyyttä Suomessa. Lisäksi Digiohjelman tavoitteena on kehittää digitukea palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.
  • YritysDigi-hanke toteuttaa ohjelmatavoitetta ”Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja”
  • Lisäksi ohjelmaan sisältyy muita digipalvelujen kehittämisen tukitoimia kuten Digi- ja väestötietovirastossa toteutettava Suomi.fi-jatkokehittäminen ja palvelulaatutyökalujen kehittäminen.

Digitalisaation edistämisen ohjelman rinnalla hallitusohjelman muita keinoja digitalisaatiotavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

Ketkä ovat ohjelmassa mukana? 

Päävastuu digitalisaation edistämisen ohjelmasta on valtiovarainministeriöllä ja osavastuu muilla hallinnonaloilla. Myös kunnat, yritykset ja kolmas sektori kutsutaan mukaan ohjelman toimintaan. 

Tutustu tarkemmin:

Ohjelman toteuttaminen

Ohjelman asettamispäätös

Ohjelman toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Toimintakertomus

Digiohjelman toimintakertomus 2020

Kuntien digikartoitus

Kuntien digikartoitus -raportti

Kuntien digikartoituksen tietoaineisto

Digitalisaation mittarit ja tilannekuva

Toimintamallin kuvaus 23.6.2021

Digin tilannekuva julkaisu 17.6.2021 


Digin tilannekuva julkaisu 17.6.2021 esitysmateriaali

Digin tilannekuva julkaisu 17.6.2021 kommenttipuheenvuorojen nostot

Digin tilannekuva julkaisu 17.6.2021 kysymysten tulokset

Asiantuntijatuen toteutus

Asiantuntijatuen kyselyn tulokset 

Asiantuntijatuen pilotointi 2021

Verkostotilaisuuksien tallenteet ja materiaalit

Digiohjelman 23.3.2021 järjestetyn verkostotilaisuuden ministerin avauspuheenvuoro

Digiohjelman 23.3.2021 järjestetyn verkostotilaisuuden esitysmateriaali

Digiohjelman 23.3.2021 järjestetyn verkostotilaisuuden tallenne

Lisätietoja:

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208