Digitalisaation edistämisen ohjelma

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Näiden hallitusohjelmatavoitteiden toimeenpanemiseksi rakennamme digitalisaation edistämisen ohjelman, jonka toteuttamisen myötä julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä. Ohjelmaa valmistellaan syksyn 2019 ajan. Ohjelman toteutus käynnistyy vuoden 2020 alusta.

Miten digitalisaatiota edistetään?

Digitalisaation edistämisen ohjelman rinnalla hallitusohjelman muita keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

  • Tekoälyohjelma AuroraAI ja AuroraAI-verkon kehittäminen: AuroraAI:ssa luodaan toimintamalli, joka saattaa palveluiden tarvitsijat sekä niiden tarjoajat tekoälyn avulla entistä sujuvammin yhteen.
  • Toimivien tunnistusratkaisujen aikaansaaminen.
  • Digitaalisten julkisten palveluiden esteettömyyden parantaminen ja riittävien käytön tukipalveluiden turvaaminen kansalaisten yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.
  • Kielellisten oikeuksien toteutumisen varmistaminen suurissa digitalisointihankkeissa. 

Digitaalinen identiteetti ja siihen liittyvät tunnistusratkaisut mahdollistavat turvallisen pääsyn ja tunnistautumisen digipalveluihin. Digiohjelman toteutus tukee palvelujen laadukasta ja saavutettavaa digitalisointia ja vie tarvittavat palvelut digikanavaan. Tekoälyä hyödyntävä AuroraAI-verkko ja sen ekosysteemi toimijoineen kokoavat puolestaan palvelut yhteen palvelemaan meitä elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa.

Mitkä ovat digitalisaation edistämisohjelman päätuotokset? 

Vuoteen 2023 mennessä:

  • Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digipalvelulain mukaisesti. 
  • Elinkeinotoimintaa harjoittavat asioivat jatkossa viranomaispalveluissa ainoastaan digitaalisessa palvelukanavassa.
  • Digituen toimintamalli on käytössä koko maassa ja digitukea kehitetään palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.

Ketkä ovat ohjelmassa mukana? 

Päävastuu digitalisaation edistämisen ohjelmasta on valtiovarainministeriöllä ja osavastuu muilla hallinnonaloilla. Myös kunnat, yritykset ja kolmas sektori kutsutaan mukaan ohjelman toimintaan. 

Tilaisuuksien tallenteet

Lisätietoja:

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208  


Sanna Juutinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530506