Digitalisaation edistäminen

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Digitalisaation edistämisen ohjelma (Digiohjelma) rakennettiin näiden hallitusohjelmatavoitteiden toimeenpanemiseksi. Ohjelma tuki ja kannusti viranomaisia tuomaan palvelunsa kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä. Valtiovarainministeriö asetti Digitalisaation edistämisen ohjelman 25.2.2020 ja ohjelma päättyi 31.3.2023.

Digiohjelman toimintakauden tavoitteet olivat seuraavat:

  • Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla vähintään lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimusten mukaisesti.
  • Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja.
  • Digitukea on tarjolla koko maassa ja sitä kehitetään palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.

Digiohjelman päätöstilaisuus järjestettiin 22.3.2023 hybriditilaisuutena Musiikkitalolla.

Digiohjelman loppuraportti julkaistaan myöhemmin kevään aikana.

Digiohjelman tuotokset

Ohjelman kaikki tuotokset

Osatoteutusten tuotokset eriteltyinä

Loppuarviointi

Väliarviointi


Ohjelman toteuttaminen