Digitalisaation mittarit ja tilannekuva

Digitalisaation edistämisen tilannekuvalla ja mittaristolla seurataan digitalisaation edistämisen kehitystä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Digitalisaatio on kompleksinen, useiden tekijöiden ja kytkentöjen, jopa sattumien kautta kehkeytyvä ilmiö, jossa systeemin evoluutiota ja kehittymisen reittiä ei voi ennakoida. Siksi tilannekuvatyön toimeenpano etenee kokeilujen, verkostomaisen yhteistyön, löydösten ja yhteisen oppimisen kautta vuosien 2021–2022 aikana.

Digitalisaation vaikuttavuuden tilannekuvatyössä tarkastellaan yhteiskuntamme digikehitystä aihepiiriin liittyvien erilaisten mittarien ja asiantuntijanäkemysten yhteisen dialogin avulla. Systeemisessä mittaamis- ja tilannekuvatyössä malli ja tulokset ohjaavat mittarien yhteistä tulkintaa, analysointikokeiluja ja mittarien kehitystyötä. Valtiovarainministeriön Digiohjelma on järjestänyt digitalisaation vaikuttavuuden tilannekuvasta neljä julkistustilaisuutta.

Tilannekuvajulkistukset toteuttanut työskentely päättyi ohjelmassa maaliskuussa 2022. Käynnissä on valmistelu työn tulosten (mittarit, systeemiajattelu, dialoginen toimintamalli) hyödyntämiseksi Digikompassin eri osa-alueilla, etenkin julkisen hallinnon viisarissa.

Digitalisaation mittarit ja tilannekuva 2022

Mittariehdotukset ja toimintamallin kuvaus 2022

Mittariehdotukset ja toimintamalliesitys 2022

Digitalisaation vaikuttavuuden systeemimalli 2022

Tilannekuvajulkistusten tallenteet ja materiaalit 2021-2022

Neljäs julkistus 15.3.2022

Kolmas julkistus 13.12.2021

Toinen julkistus 1.10.2021

Ensimmäinen julkistus 17.6.2021

Digitalisaation mittarit ja tilannekuva 2021

VM Digitalisaatio tilannekuva systeemisää prosessit aineistot

Yhteystiedot

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208  


Olli Kuusisto, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530462