Digitalisaation mittarit ja tilannekuva

Digitalisaation edistämisen tilannekuvalla ja mittaristolla seurataan digitalisaation edistämisen kehitystä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Digitalisaatio on kompleksinen, useiden tekijöiden ja kytkentöjen, jopa sattumien kautta kehkeytyvä ilmiö, jossa systeemin evoluutiota ja kehittymisen reittiä ei voi ennakoida. Siksi tilannekuvatyön toimeenpano etenee kokeilujen, verkostomaisen yhteistyön, löydösten ja yhteisen oppimisen kautta vuoden 2021 aikana.

Digitalisaation edistämisen tilannekuva- ja mittaamistyön tilannekuva julkistettiin 17.6.

Ensimmäisen julkaisun analyysit ja mittarit kerättiin julkisesta hallinnosta ja elinkeinoelämän järjestöjen materiaaleista toukokuussa 2021. Aineistojen tulkintatyöpaja pidettiin 27.5. Tärkeiksi koetut mittaritulokset, niistä tehdyt havainnot sekä digikehittämisen ja mittaamisen kehitysehdotukset ovat tilannekuvan keskeinen sisältö. Tilannekuvatyöhön kaivattiin seuraavaksi erityisesti näkyvyyttä yhteisratkaisujen kehittämiseen ja tiedon parempaan hyödyntämiseen palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa. Myös palveluihin pääsyn kehittyminen, vaikuttavuusnäkymän kehittäminen, kiinnostaa. 

Seuraava tilannekuvajulkistus järjestetään 1.10. klo 13 - 15

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 28.9. mennessä tästä linkistä. Tervetuloa!

Digitalisaation tilannekuva julkaisu 17.6.2021

Digitalisaation mittarit ja tilannekuva