Digitalisaation mittarit ja tilannekuva

Digitalisaation edistämisen tilannekuvalla ja mittaristolla seurataan digitalisaation edistämisen kehitystä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Digitalisaatio on kompleksinen, useiden tekijöiden ja kytkentöjen, jopa sattumien kautta kehkeytyvä ilmiö, jossa systeemin evoluutiota ja kehittymisen reittiä ei voi ennakoida. Siksi tilannekuvatyön toimeenpano etenee kokeilujen, verkostomaisen yhteistyön, löydösten ja yhteisen oppimisen kautta vuoden 2021 aikana.

Digitalisaation mittarit ja tilannekuva

DIgitalisaation vaikuttavuuden tilannekuvatyössä tarkastellaan yhteiskuntamme digikehitystä aihepiiriin liittyvien erilaisten mittarien ja asiantuntijanäkemysten yhteisen dialogin avulla. Systeemisessä mittaamis ja tilannekuvatyössä malli ja tulokset ohjaavat mittarien yhteistä tulkintaa, analysointikokeiluja ja mittarien kehitystyötä.  Valtiovarainministeriön Digiohjelma on järjestänyt digitalisaation vaikuttavuuden tilannekuvasta kolme julkistustilaisuutta.

Digitalisaation vaikuttavuuden tilannekuvajulkistusten tallenteet ja materiaalit


Kolmas julkistus 13.12.2021

Toinen julkistus 1.10.2021

Ensimmäinen julkistus 17.6.2021

Halutessasi voit tutustua tarkemmin myös systeemisäähän lokakuussa 2021, prosessikuvauksiin ja käytettyihin aineistolähteisiin tästä linkistä  VM Digitalisaatio tilannekuva systeemisää prosessit aineistot

Lisätietoja

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208