FI SV EN

Digitalisoinnin periaatteet

Kun julkisten palvelujen digitalisointia edistetään, tarvitaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet. Ne toimivat yhteisinä pelisääntöinä julkisten palveluiden kehityksessä.

Periaatteilla linjataan muun muassa tiedon jakamista ja rajapintoja, toimintamalleja, nopeaa palvelukehitystä ja varautumista.

Yhdeksän periaatetta

Digitalisoinnin periaatteet toimivat digitalisoinnin yhteisinä pelisääntöinä kaikkialla julkishallinnossa. Ne tukevat julkisten palveluiden tuottavuusloikkaa, asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden ensisijaista digitaalisuutta.

Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti. Poistamme turhan asioinnin. Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita. Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti. Palvelemme myös häiriötilanteissa. Pyydämme uutta tietoa vain kerran. Hyödynnämme olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita. Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille. Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan.

Digitalisoinnin periaatteet:

  1. Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti
  2. Poistamme turhan asioinnin
  3. Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita
  4. Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti
  5. Palvelemme myös häiriötilanteissa
  6. Pyydämme uutta tietoa vain kerran
  7. Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita
  8. Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille
  9. Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan

Digitalisoinnin periaatteet tarkemmin avattuna

Yhteyshenkilö