FI SV EN

Digitaliseringsprinciperna

Regeringens sptsprojekt.

Främjandet av digitaliseringen av offentliga tjänster kräver principer för digitaliseringen av samtliga offentliga tjänster. De fungerar som gemensamma spelregler för utvecklandet av den offentliga servicen.

Principerna stakar ut riktlinjer bl.a. för utdelning av information och gränssnitt, handlingsmodeller, snabb serviceutveckling och beredskap.

Digitaliseringsprinciperna publicerades i februari 2016.

Nio principer

Digitaliseringsprinciperna utgör gemensamma spelregler för digitaliseringen inom hela den offentliga förvaltningen. De stöder produktivitetshoppet inom den offentliga servicen, kundaspekten och målsättningen om digitala tjänster.

Vi utvecklar tjänsterna ur kundperspektiv. Vi eliminerar onödig ärendehantering. Vi konstruerar enkla och säkra tjänster. Vi skapar snabbt nytta åt kunderna. Vi betjänar även under störningssituationer. Vi begär ny information endast en gång. Vi utnyttjar redan existerande offentliga och privata digitala tjänster. Vi öppnar informationen och gränssnitten åt företagen och medborgarna. Vi utser en ansvarsperson för tjänsten och för genomföringen av den.

De nio digitaliseringsprinciperna:

- Vi utvecklar tjänsterna ur kundperspektiv

- Vi eliminerar onödig ärendehantering

- Vi konstruerar enkla och säkra tjänster

- Vi skapar snabbt nytta åt kunderna

- Vi betjänar även under störningssituationer

- Vi begär ny information endast en gång

- Vi utnyttjar redan existerande offentliga och privata digitala tjänster

- Vi öppnar informationen och gränssnitten åt företagen och medborgarna

- Vi utser en ansvarsperson för tjänsten och för genomföringen av den

Under vårens gång 2016 konstrueras det konkreta verktyg som gör det möjligt att verkställa digitaliseringsprinciperna i praktiken.

Noggrannare beskrivning av principerna för digitaliseringen

Verkställandet av principerna för digitalisering

Stödet för verkställandet av principerna för digitalisering formades tillsammans med förvaltningsutvecklarna under år 2016. Arbetet resulterade i Suomidigi.fi, vars första färdiga tjänst är suomidigi.fi-utvecklarforumet som avsetts för distribuering av och diskussion om bästa praxis. Välkommen att dela med dig av dina erfarenheter!

Verkställandet av principerna för digitalisering stöds ytterligare genom Handboken för digitalisering (Digitalisoinnin pelikirja) som ges ut våren 2017.

Delta i diskussionen
Twitter @suomidigi eller #suomidigi
Facebook Suomidigi

Yhteyshenkilö