Digituen alueellinen koordinointi 2018-2021

Digituen alueellinen koordinointitehtävä on osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanoa. Tavoitteena on taata digituen saatavuus Suomessa niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja.  

Digituen alueellisen koordinaatiotehtävän tueksi maakuntien liitoilla ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksella oli mahdollisuus hakea valtionavustusta valtiovarainministeriöstä. Digituen alueellinen koordinaatio- ja kehittämistehtävä aloitettiin pilotoinnilla viidellä alueella vuonna 2018 ja loppuvuodesta 2019 kehittäminen käynnistyi 14 maakuntaliiton toimesta.

Myönnetyillä valtionavustuksilla haluttiin jatkaa ja mahdollistaa digituen alueellinen koordinaatiotyö ja kehittäminen Suomessa valtakunnallisesti kattavasti.

Digituen alueellisen koordinaation tavoitteet olivat:

 • Alueella on aktiivinen digituen verkosto, joka vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta saada digitukea ja asioida digikanavassa
 • Alueen ajantasainen tilannekuva digituen tarpeesta ja tarjonnasta tukee digituen kehitystä
 • Digituen tarjonta kehittyy alueellisesti kattavaksi ja vastaa tarpeeseen
 • Vahva viestintä digituesta ja digitaitojen merkityksestä varmistaa, että asiakas saa ja löytää tarvitse-mansa tuen

Digituen alueellisen koordinaatiotehtävän aikataulu 

2020

 • 11.6.2020 Valtionavustusinfo maakuntien liitoille (skype)
 • 16.6.2020 Lisäinfo uusille alueille (skype)
 • 20.8. – 3.9.2020 Digi- ja väestötietoviraston hankehakemusten kommentointikierros. 
 • 7.9.2020 Valtionavustusten kyselytunti maakuntien liitoille
 • 15.9.2020 Hakuaika päättyy. Hakemukset toimitetaan valtiovarainministeriön kirjaamoon.
 • Syys-lokakuu: Valtionavustuspäätökset.
 • Loka-marraskuu: Digituen alueellinen koordinaatio käynnistyy uusilla alueilla ja jatkuu jo käynnissä olevilla. Aikaisemmin käynnistyneiden hankkeiden raportointi.

2021

 • Tammi-lokakuu: Digituen alueellinen koordinaatio ja kehittäminen käynnissä. 
 • Marraskuu: Tulosten raportointi ja maksatushakemusten toimittaminen valtiovarainministeriöön. 
 • Joulukuu: Tulosten arviointi ja maksatuspäätökset. 

Valtionavustushaun materiaalit:

Valtionavustusohje

Liite 1: Avustushakemus -pohja

Liite 2: Hankesuunnitelma -pohja

Liite 3: Kustannusarvio -pohja

Liite 4: Oikaisuvaatimusohje

Liite 5: Valtionavustuksen maksatushakemus -pohja

Liite 6: Valtionavustuspäätös -pohja

Päätös valtionavustushaun avaamisesta digituen alueelliseen koordinaatioon

Lisätietoja:

Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295530096