Digituen alueellinen koordinointi

Digituen alueellinen koordinointitehtävä on osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanoa. Tavoitteena on taata digituen saatavuus Suomessa niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. 

Digituen alueellisen koordinaatiotehtävän tueksi myönnetään valtionavustusta. Avustusta voidaan myöntää maakuntien liitoille ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. Digituen alueellista tehtävää on pilotoitu syksystä 2018 lähtien viidellä pilottialueella, jotka ovat Lappi, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa sekä Uusimaa. Tutustu alueellisiin pilotteihin

Digituen alueellinen koordinoija:

 • Kerää tietoa digituen tarpeesta ja tarjonnasta alueellisesti sekä kehittää alueensa digituen saatavuutta siten, että se vastaa tuen tarvitsijoiden tarpeeseen.
 • Luo alueelle digituen verkoston. Tarkoituksena on muodostaa alueelle joustava ja toimiva digituen verkosto ja kehittää yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa digitukea ja sen tarjontaa. 
 • Viestii kattavasti ja yhtenäisesti tarjolla olevasta digituesta tuen tarvitsijoille, jotta digitukea tarvitsevat löytävät tuen luokse ja digituen tunnettavuus kasvaa.
 • Arvioi alueellista toimintaa ja osallistuu aktiivisesti kehittämiseen yhdessä muiden alueellisten toimijoiden ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa.
 • Lisäksi syksyllä 2018 käynnistyneiden pilottialueiden tavoitteena on erityisesti kehittää toiminnan jatkuvuutta ja pysyvyyttä alueellaan.

Digituen alueellisen koordinaatiotehtävän aikataulu

2019

 • Elokuu: Valtionavustushaku käynnistyy 
 • Syyskuu: Hankesuunnitelmien laadinta alueilla ja hionta yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Väestörekisterikeskus kommentoi hankesuunnitelmaluonnoksia 23.9. - 4.10.2019.
 • Lokakuu: Valtinavustusten hakuaika päättyy tiistaina 15.10. klo 16.15. 
 • Marras-joulukuu: Digituen alueellinen kehittäminen käynnistyy uusilla alueilla 

2020 

 • Tammi-lokakuu: Digituen alueellinen kehittäminen jatkuu. Valtionavustus on käytettävissä lokakuun loppuun, ellei alueen valtionavustuspäätöksessä ole toisin päätetty 
 • Marras-joulukuu: Tulosten raportointi ja arviointi, maksatuspäätökset

Valtionavustushaun materiaalit 

Lisätietoja:

Sanna Juutinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530506  


Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530096