FI SV EN

Digituen alueelliset pilotit

Digituen toimintamallin avulla pyritään järjestämään digituen saatavuus Suomessa niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Toimintamallin mukainen digituen kehittäminen käynnistyi alueellisilla piloteilla. Tutustu alueellisiin pilotteihin

Pilotointi jatkuu vuoden 2019 loppuun. Pilottijakson aikana kokeillaan, miten digituen toimintamalli toimii käytännössä ja kehitetään sitä saatujen huomioiden perusteella.

Digitukea pilotoidaan viidellä eri alueella

Digituen alueellinen pilotointi käynnistyi syksyllä 2018 Lapin sairaanhoitopiirissä sekä Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakuntien liitoissa.

Pilottikohteet valittiin siten, että ne muodostavat mahdollisimman kattavan, alueellisesti monipuolisen ja toiminnallisesti toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Pilottialueiden yhteenlaskettu asukasluku on noin 2,6 miljoonaa suomalaista. 

Pilottien tarkoituksena on saada tietoa digituen tarpeesta ja tarjonnasta alueellisesti sekä kehittää pilotoitavien alueiden digituen saatavuutta. Kaikki asiasta kiinnostuneet toimijat ovat tervetulleita liittymään digituen alueellisiin verkostoihin.

Pilottien yhteyshenkilöt

 • Lapin sairaanhoitopiiri
  Tytti Kurtti, projektikoordinaattori, tytti.kurtti(at)lshp.fi
 • Pohjanmaan liitto
  Jessica Fagerström, projektipäällikkö, jessica.fagerstrom(at)obotnia.fi
 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
  Esa Huurreoksa, projektipäällikkö, esa.huurreoksa(at)pohjois-karjala.fi
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto
  Marjut Parhiala, projektipäällikkö, marjut.parhiala(at)popmaakunta.fi
 • Uudenmaan liitto
  Tiina Markkula, projektipäällikkö, tiina.markkula(at)uusimaa2019.fi

Pilotoinnin toteuttavan tahon tehtäviä 

 • Muodostaa alueellinen digitukiverkosto hyödyntäen kunnissa jo olemassa olevia digituen muotoja tai käynnistäen uusia
 • Viestiä alueellisesta digituesta, jotta tukea tarvitsevat asiakkaat löytävät digituen äärelle
 • Arvioida digituen tarvetta ja saatavuutta alueella 
 • Kehittää osaltaan valtakunnallista digituen toimintamallia.

Lisätietoja: