FI SV EN

 

Digituen alueelliset pilotit

Digituen toimintamalli kuvaa, miten digituen saatavuus Suomessa voidaan järjestää niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Toimintamallin mukainen digituen kehittäminen käynnistyy alueellisilla piloteilla. Pilottijakson aikana kokeillaan, miten digituen toimintamalli toimii käytännössä ja kehitetään sitä saatujen huomioiden perusteella.

Pilotointi käynnistyy syksyllä 2018 viidellä eri alueella

Digituen alueellinen pilotointi aloitetaan yhdessä Lapin sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakuntien liittojen kanssa syksyllä 2018.

Digituen pilotoinnin hakuaika oli 5.4.-8.5.2018. Hakemuksia tuli yhteensä kymmenen eri maakunnan alueelta. Pilottikohteet valittiin siten, että ne muodostavat mahdollisimman kattavan, alueellisesti monipuolisen ja toiminnallisesti toisiaan täydentävän kokonaisuuden, joiden yhteenlaskettu asukasluku on noin 2,6 miljoonaa suomalaista. Pilottien avulla tavoitetaan siten liki puolet suomalaisista.

Pilottien tavoitteet

  • Luoda pilottialueelle digituen verkosto, joka vastaa erilaisten asiakkaiden digituen tarpeisiin. 
  • Saada tietoa digituen tarpeesta ja tarjonnasta alueellisesti sekä kehittää pilotoitavien alueiden digituen saatavuutta.
  • Väestörekisterikeskus (VRK) ja pilotoinnin toteuttavat tahot (pilotoijat) kehittävät yhteistyössä tukirakenteita (koulutuksia, menetelmiä ja tietoa), joiden avulla digitukea voidaan pilotoinnin jälkeen toteuttaa yhtenäisesti koko Suomen alueella. Vastuu tästä on VRK:lla.
  • Pilotoijat tekevät itsearviointia jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti. VRK ja pilotoijat kehittävät yhteistyössä digituen arvioinnin periaatteet, joiden avulla digitukea voidaan pilotoinnin jälkeen arvioida yhtenäisesti koko Suomen alueella. Vastuu jälkimmäisestä on VRK:lla. 
  • Pilotista saatujen kokemusten perusteella jatkokehitetään digituen toimintamallia siten, että mallin tehtävät (VRK, alueellinen toimija, digituen tuottajat) ja vastuut ovat selkeitä ja toimivia. Pilottien tulosten ja kokemusten perusteella VRK ja valtiovarainministeriö arvioivat alueellista kehittämis- ja koordinointiroolia.

Pilotin toteuttavan tahon tehtäviä 

  • Muodostaa alueellinen digitukiverkosto hyödyntäen kunnissa jo olemassa olevia digituen muotoja tai käynnistäen uusia
  • Viestiä alueellisesta digituesta, jotta tukea tarvitsevat asiakkaat löytävät digituen äärelle
  • Arvioida digituen tarvetta ja saatavuutta alueella 
  • Kehittää osaltaan valtakunnallista digituen toimintamallia  

Ajankohtaista

5.4.2018 Infotilaisuus digitukipilotiksi ilmoittautumisesta