Digituen vakiinnuttaminen

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Digi- ja väestötietovirastolle 1,8 miljoonaa euroa digituen valtakunnallisen, vakiinnutettavan toimintamallin kehittämiseen ja pilotointiin vuodelle 2022. Rahoitus myönnettiin Digitalisaation edistämisen ohjelmasta, jonka yhtenä tavoitteena on saada digitukea tarjolle koko maahan ja kehittää sitä palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.

Digi- ja väestötietovirasto vastaa jatkossa digituen kehittämisestä ja laajaa toimijakenttää yhdistävästä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöstä. Digituen kehittämisessä huomioidaan sekä kansalaisten, että elinkeinotoimintaa harjoittavien erilaiset digituen tarpeet.

Rahoitus mahdollistaa digituen tarpeiden kartoittamisen ja asiakaslähtöisen kehittämisen

Digitukea kehitetään ja digitaitoja edistetään useiden toimijoiden yhteistyönä. Digituen toimintamalli pohjautuu jatkossakin valtakunnalliseen verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöhön ja paikallistasolla annettaviin digituen palveluihin. Kehitettävässä toimintamallissa digituen tarjoajien roolit säilyvät ennallaan. Digi- ja väestötietoviraston saama rahoitus kohdentuu digituen pysyvän toimintamallin valmisteluun yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Mallin on määrä tulla käyttöön vuonna 2023.

Digituki kehittää yksilöiden ja yhteisöjen digitaitoja

Digituki kuuluu hallitusohjelman yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin, jonka avulla pyritään vahvistamaan yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta yhteiskunnassa. Digituki-palvelut auttavat digitaalisten palvelujen ja laitteiden käyttämisessä sekä tukevat yksilöiden ja yhteisöjen digitaitojen kehittymistä. Digitaitojen kehittyminen myös madaltaa kynnystä omaksua ja ottaa käyttöön uusia sähköisiä palveluja.

Valtiovarainministeriö on vuodesta 2018 myöntänyt valtionavustuksia maakuntaliittojen digituen alueellisille hankkeille. Digi- ja väestötietovirasto on vastannut digituen valtakunnallisesta kehittämisestä. Nykyiset maakuntaliittojen digituen valtionavustushankkeet päättyivät lokakuun lopussa 2021 ja digituen valtakunnallinen kehittäminen siirtyi kokonaisuudessaan Digi- ja väestötietovirastolle.

Lue lisää:

Yhteystiedot

Olli Kuusisto, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530462