FI SV EN

Digituki ja digituen toimintamalli

Digitalisaatiokehityksen myötä on tärkeää vahvistaa kansalaisten digitaitoja, mahdollistaa itsenäinen asiointi digitaalisissa asiointipalveluissa ja yhdenvertainen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin. Digituen avulla pyritään tukemaan kaikkien mahdollisuutta käyttää digitaalisia julkisia palveluja. Digitaalinen asiointi helpottaa arkea – voit asioida missä vain ja milloin vain. 

Mitä digituki on?

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.  

Digituen muotoja ovat

  • etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki, 
  • lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki
  • koulutukset: verkkokoulutukset, kurssit

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon. Jokaisen organisaation on hyvä määrittää, minkälaista digitukea se tarjoaa.

Lisätietoja digituesta Suomi.fi-palvelussa löytyy täältä.

Digituen toimintamallilla apua asiakkaalle

Digituen toimintamalli kuvaa, miten digituen saatavuus Suomessa voidaan järjestää niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Toimintamallin taustalla on AUTA-hanke. Tutustu AUTA-hankkeen kokeiluihin täällä. Digituen jatkokehittäminen on osa Digitalisaation edistämisen ohjelmaa.

Digituen toimintamallin toimeenpano käynnistyi keväällä 2018 vaiheittain. Digituen toimintamalli on moniin toimijoihin ja vahvaan yhteistyöhön rakentuva malli. Se on joustava ja muotoutuu rinnan yhteiskunnan digitaalisen kehittymisen kanssa ja ottaa huomioon muutokset niin digituen tarpeissa kuin digituen muodoissa. Toimintamalli muodostuu digituen tarjoajien, alueellisen koordinoijan ja Digi- ja väestötietoviraston yhteistyöstä.

Digituen tarjoaja tuottaa asiakkaalle digitukea. Digitukea tarjoaa moni toimija kuten, kirjastot, järjestöt, opistot, erilaiset hankkeet, yhteisöt, kunnat ja yritykset. Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen tuottajien tukena ja kehittää digitukea valtakunnallisesti. Sen rooliin sisältyy mm. koulutusten tarjoaminen digituen tuottajille ja hyvien digituen käytäntöjen kokoaminen. Hyödyllistä tietoa, hyviä käytänteitä ja koulutusmateriaalia löytyy kootusti Suomidigin digitukiosiosta. Tavoitteena on näin kehittää ympäri Suomen tarjottavan tuen yhtenäisyyttä ja laatua.

Maakuntien liitot hakivat valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin ja kehittämiseen. Avustuksella maakuntien liitot arvioivat alueellisen digituen tarvetta ja kokoavat alueellisen digituen tuottajien verkoston. Tällä pyritään varmistamaan digituen saatavuus ja löydettävyys alueelliset erityispiirteet huomioiden. Lisätietoa alueellisesta koordinaatiosta löytyy täältä.

Valtiovarainministeriö jatkokehittää digituen valtakunnallista toimintamallia, ohjaa Digi- ja väestötietoviraston toimintaa digituen toimeenpanijana ja vastaa lainsäädäntöön tulevista muutoksista 

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Heli Hänninen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530255  


Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530096