Digituki ja digituen toimintamalli

Digitalisaatiokehityksen myötä on tärkeää vahvistaa kansalaisten digitaitoja, mahdollistaa itsenäinen asiointi digitaalisissa asiointipalveluissa ja yhdenvertainen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin. Digituen avulla pyritään tukemaan kaikkien mahdollisuutta käyttää digitaalisia julkisia palveluja. Digitaalinen asiointi helpottaa arkea – voit asioida missä vain ja milloin vain. 

Mitä digituki on?

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.  

Digituen muotoja ovat

  • etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki, 
  • lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki
  • koulutukset: verkkokoulutukset, kurssit

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon. Jokaisen organisaation on hyvä määrittää, minkälaista digitukea se tarjoaa.

Lue lisää digituesta Suomi.fi-palvelussa.

Digituen toimintamallilla apua asiakkaalle

Digituen toimintamalli kuvaa, miten digituen saatavuus Suomessa voidaan järjestää niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Toimintamallin taustalla on AUTA-hanke. Digituen jatkokehittäminen on osa Digitalisaation edistämisen ohjelmaa.

Digituen toimintamallin kehittäminen käynnistyi keväällä 2018 vaiheittain. Digituen toimintamalli on moniin toimijoihin ja vahvaan yhteistyöhön rakentuva malli. Se on joustava ja muotoutuu rinnan yhteiskunnan digitaalisen kehittymisen kanssa ja ottaa huomioon muutokset niin digituen tarpeissa kuin digituen muodoissa. Toimintamalli muodostuu digituen valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden yhteistyöstä.

Digituen tarjoaja tuottaa asiakkaalle digitukea. Digitukea tarjoaa moni toimija kuten, kirjastot, järjestöt, opistot, erilaiset hankkeet, yhteisöt, kunnat ja yritykset. Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen tuottajien tukena ja kehittää digitukea valtakunnallisesti. Sen rooliin sisältyy mm. koulutusten tarjoaminen digituen tuottajille ja hyvien digituen käytäntöjen kokoaminen. Tavoitteena on näin kehittää ympäri Suomen tarjottavan tuen yhtenäisyyttä ja laatua.

Lue lisää digituen hyvistä käytänteistä Suomidigin digitukiosiosta.

Maakuntien liitot hakivat vuosina 2018-2020 valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin ja kehittämiseen. Avustuksella maakuntien liitot arvioivat alueellisen digituen tarvetta ja kokosivat alueellisen digituen tuottajien verkoston. Tällä pyrittiin varmistamaan digituen saatavuus ja löydettävyys alueelliset erityispiirteet huomioiden.

Lue lisää digituen alueellisesta koordinaatiosta.

Valtiovarainministeriö jatkokehittää digituen valtakunnallista toimintamallia, ohjaa Digi- ja väestötietoviraston toimintaa digituen toimeenpanijana ja vastaa lainsäädäntöön tulevista muutoksista 

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295530096  


Olli Kuusisto, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530462