Digiturvakompassi-podcast

Digiturvakompassi: podcast digitaalisesta turvallisuudesta.

Digitaalisesta turvallisuudesta puhutaan paljon, mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Miten digitaalista turvallisuutta kehitetään? Näiden ja monien muiden kysymysten äärelle johdattaa #digiturvakompassi.

Podcastissa näistä teemoista keskustelevat tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto valtiovarainministeriöstä ja VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku Digi- ja väestötietovirastosta, jotka molemmat työkseen edistävät julkisen hallinnon digiturvallisuutta.

1. jakso: #digiturvakompassin vieraana alivaltiosihteeri Päivi Nerg

"Digitaalinen turvallisuus on osa koko yhteiskuntaamme, ja sen pitäisi olla arkipäiväistä. Silti meidän pitäisi ymmärtää, ettei digiturvallisuus tule silmänräpäyksessä, vaan sitä pitää rakentaa". (Jakso on äänitetty 13.2.2020.)

Kuuntele ensimmäinen jakso täältä

Ensimmäisen jakson sisältö tekstimuodossa

2. jakso: #digiturvakompassin vieraana pääsihteeri Vesa Valtonen

"Suomalaisilla on hyvä varautumisen traditio", sanoo varautumisen ammattilaiseksi itseään kutsuva Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen. Hänen kanssaan puhutaan mm. digitalisaation merkityksestä kokonaisturvallisuudessa. Entä onko yhteiskunnassa jotain osa-alueita, joita ei kannattaisi digitalisoida? (Jakso on äänitetty 16.3.2020.)

Kuuntele toinen jakso täältä

Toisen jakson sisältö tekstimuodossa

3. jakso: #digiturvakompassin vieraana työelämäprofessori Jarno Limnell

Mikä on digitaalisen turvallisuuden merkitys, kun koronapandemia pitää otteessaan, kysyy #digiturvakompassi. Vieraana on Aalto-ylipiston työelämäprofessori Jarno Limnell. Limnell toteaa, että koronaviruksen takia viime viikkoina yhteiskunnassa on jouduttu ottamaan melkoisia digiloikkia eteenpäin. "Voi sanoa, että digitaalisen toimintaympäristön turvallisuusasiat ovat nyt ajankohtaisempia ja tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin ja nyt tietyllä tavalla päästään testaamaan koko yhteiskunnan - niin organisaatioiden, yritysten sekä yksittäisten ihmisten - digiturvallisuuden tasoa" , Limnell sanoo. Koronaviruksen takia #digiturvakompassin tämä jakso on poikkeuksellisesti tehty etäyhteyksien varassa. (Jakso on äänitetty 30.3.2020.)

Kuuntele kolmas jakso täältä

Kolmannen jakson sisältö tekstimuodossa

4. jakso: #digiturvakompassin vieraana pääjohtaja Janne Viskari

Turvallisuusympäristömme monimutkaistuu, kertoo Digi- ja väestötietoviraston Digihumaus-raportti. Tätä avataan tarkemmin #digiturvakompassin tämänkertaisessa jaksossa, johon vieraaksi saapuu pääjohtaja Janne Viskari Digi- ja väestötietovirastosta.

Digi- ja väestötietovirastossa työskentelee noin 900 henkilöä. Podcastissa puhutaan siitäkin, miten korona-ajan poikkeusolot ovat vaikuttaneet viraston toimintatapoihin. Koronatilanne vaikuttaa tähänkin podcastiin: se on nauhoitettu etäyhteyksien avulla.

Jakson loppupuolella Viskari antaa vinkin, miten jokainen voi parantaa digiturvallisuutta omassa elämässään. (Jakso äänitetty 14.4.2020.)

Kuuntele neljäs jakso täältä

Neljännen jakson sisältö tekstimuodossa

5. jakso: #digiturvakompassin vieraana johtaja Sauli Savisalo

Millä tavoin Huoltovarmuuskeskus parantaa kansalaisten elämää digiturvallisuuden näkökulmasta? Tähän saadaan vastaus Digiturvakompassi-podcastin 5. jaksossa, jonka vieraana on johtaja Sauli Savisalo Huoltovarmuuskeskuksesta.

Savisalo kertoo muun muassa siitä, millainen historia Huoltovarmuuskeskuksella on digiturvallisuuden kehittämisessä. Entä mitä oikein on Suomen huoltovarmuusdata?

Savisalo myös kertoo, miten hän huolehtii digiturvallisuudesta omassa elämässään. Koronatilanteen takia jakso on nauhoitettu etäyhteyksien avulla. (Jakso äänitetty 11.5.2020.)

Kuuntele viides jakso täältä

Viidennen jakson sisältö tekstimuodossa

6. jakso: #digiturvakompassin vieraana Lauri Inna

Tällä kertaa Digiturvakompassin vieraana on Salon kaupunginjohtajana toiminut Lauri Inna. Salo muistetaan etenkin matkapuhelinvalmistaja Nokiasta, mutta tällä kertaa ei puhuta Nokiasta vaan digiturvallisuudesta. Mikä digiturvallisuudessa on merkittävää Salon kaupungin näkökulmasta? Inna myös kertoo siitä, miksi Salo lähti tekemään kaupunkina digi- ja kyberturvallisuuden strategiaa. Entä mikä on Salo CyberTalks-konsepti? Tämäkin jakso on tehty etäyhteyksien avulla. (Jakso nauhoitettu touko-kesäkuun 2020 vaihteessa.)

Kuuntele kuudes jakso täältä

Kuudennen jakson sisältö tekstimuodossa

7. jakso: #digiturvakompassin vieraana ylijohtaja Laura Vilkkonen

Vieraaksi Digiturvakompassiin saapuu tällä kertaa ylijohtaja Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Digiturvallisuus näyttäytyy usein vaatimuslistoina, mutta miten digiturvallisuutta voitaisiin ajatella ennemminkin mahdollistajana? Muun muassa tästä Vilkkonen kertoo ajatuksiaan. Vilkkosenkin kanssa puhutaan koronaviruksesta. Viestintäverkot ovat kestäneet hyvin koronapandemian aiheuttaman paineen, mutta millaisia muita vaikutuksia koronavirustilanteella on ollut VIlkkosen näkökulmasta? Entä miten Juhani Ahon klassikkoromaani Rautatie liittyy digiturvallisuuteen? (Jakso on nauhoitettu kesäkuun alussa etäyhteyksien avulla.)

Kuuntele seitsemäs jakso täältä

Seitsemännen jakson sisältö tekstimuodossa

8. jakso: #digiturvakompassin vieraana ylijohtaja Janne Kerkelä

Digiturvakompassin vieraana on ylijohtaja Janne Kerkelä valtioneuvoston kansliasta. Valtioneuvoston kanslian rooli digiturvallisuudessa painottuu valtioneuvoston ja ministeriöiden laajaan kokonaisuuteen, sanoo Kerkelä. Mitä se tarkemmin ottaen tarkoittaa? Myös Kerkelän kanssa puhutaan hieman koronavirustilanteen vaikutuksista. Kuten muidenkin Digiturvakompassin vieraiden kanssa, Kerkeläkin kertoo, miten hän itse huolehtii digiturvallisuudesta omassa elämässään. (Jakso on nauhoitettu etäyhteyksien avulla 12.6.2020.)

Kuuntele kahdeksas jakso täältä

Kahdeksannen jakson sisältö tekstimuodossa

9. jakso: #digiturvakompassin vieraana johtaja Tommi Karttaavi

Digiturvakompassi saa tällä kertaa vieraakseen tietoyhteiskuntayksikön johtaja Tommi Karttaavin Kuntaliitosta. Karttaavin kanssa puhutaan tietenkin kuntien digiturvallisuudesta. Kunnat ja niiden resurssit ovat varsin erikokoisia, joten mikä olisi paras tapa huolehtia kuntalaisten digiturvallisuudesta? Puhetta on luvassa myös koronaviruksesta ja siitä, millaisia oppeja koronakevät toi. "Isoin oppi, mitä itse huomasin, on että meillä on aika paljon valmiita palikoita olemassa, jotka vain täytyy ottaa käyttöön", Karttaavi toteaa. (Jakso on nauhoitettu 12. elokuuta etäyhteyksien avulla.)

Kuuntele yhdeksäs jakso täältä

Yhdeksännen jakson sisältö tekstimuodossa

10. jakso: #digiturvakompassin vieraana päällikkö Jukka Aalto

Digiturvakompassin vieraaksi saapuu tällä kertaa hallinto- ja kehittämisosaston päällikkö Jukka Aalto sisäministeriöstä. Aalto kertoo, että sisäministeriön visionäkökulma digitalisaatioon on se, että he tukevat digitalisaatioon liittyviä mahdollisuuksia. Mitä muuta sisäministeriö tekee digiturvallisuuden rintamalla? Myös Aallon kanssa keskustellaan koronatilanteen vaikutuksista. Mitä siitä mahdollisesti on tähän mennessä otettu opiksi? (Jakso on äänitetty etäyhteyksien avulla syyskuun alussa.)

Kuuntele kymmenes jakso täältä

Kymmenennen jakson sisältö tekstimuodossa

11. jakso: #digiturvakompassin vieraana valmiuspäällikkö Kari Klemm

Digiturvakompassin vieraana on tällä kertaa valmiuspäällikkö Kari Klemm työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Klemmin kanssa puhutaan mm. siitä, että digiturvallisuutta ei voi ajatella irrallisena asiana, vaan se liittyy keskeisesti koko yhteiskuntaan. Klemm sanoo, että kymmenen viime vuoden aikana on selkeästi näkynyt, että kokonaisturvallisuuden ympäristö on muuttunut: on riskejä mutta myös mahdollisuuksia. (Jakso on nauhoitettu etäyhteyksien avulla syyskuussa 2020.)

Kuuntele yhdestoista jakso täältä

Yhdennentoista jakson sisältö tekstimuodossa

12. jakso: #digiturvakompassin vieraana alivaltiosihteeri Pekka Puustinen

Tällä kertaa Digiturvakompassi puhuu digitaalisesta turvallisuudesta ulkoministeriön näkökulmasta. Jakson vieraana on alivaltiosihteeri Pekka Puustinen ulkoministeriöstä. 

Puustinen sanoo, että digiturvallisuudella on yhä suurempi rooli. Puustinen myös näkee, että digiturvallisuusriskit ovat kasvaneet koronatilanteen seurauksena. Ulkoministeriössä on esimerkiksi jouduttu miettimään, miten hoitaa sellaisia asioita, joiden hoitaminen salassapitotason takia ei normaalisti olisi mahdollista puhelimitse tai sähköpostitse. 

Kuuntele kahdestoista jakso täältä

Kahdennentoista jakson sisältö tekstimuodossa

13. jakso: #digiturvakompassin vieraana kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen

Digiturvakompassin vieraana on tällä kertaa kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen. Paananen on kaikkien aikojen ensimmäinen kaikkien aikojen ensimmäinen kyberturvallisuusjohtaja julkisessa hallinnossa. Päätehtävänä on laatia kyberturvallisuuden kehittämisohjelma, joka on hallituskausien yli ulottuva ohjelma.

Paanasen kanssa puhutaan mm. koronavirustilanteen vaikutuksista digiturvallisuuteen sekä luottamuksen merkityksestä.

Kuuntele kolmastoista jakso täältä

Kolmannentoista jakson sisältö tekstimuodossa

14. jakso: #digiturvakompassin vieraana Minna Saario

Johtaja Minna Saario sosiaali- ja terveysministeriöstä on vuoden 2021 ensimmäinen vieras digiturvakompassissa. Minna Saarion kanssa keskustelemme digitaalisen turvallisuuden kasvavista kansainvälisistä ja suomalaisista riskeistä terveydenhuollossa. Saario pohtii myös mitä voimme oppia Vastaamosta? Tallennettu tammikuussa 2021.

Kuuntele neljästoista jakso täältä

Neljännentoista jakson sisältö tekstimuodossa

15. jakso: #digiturvakompassin vieraana ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen

ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen valtiovarainministeriöstä keskustelee kanssamme hallinnon tarkan taloudenpidon edistämisestä turvallisella digitalisoitumisella. Hän kertoo miten kasvaviin kyberhyökkäyksiin on varauduttu, ja antaa vinkkejä siitä miten digiturvan voi ottaa huomioon omassa elämässä. Tallennettu tammikuussa 2021.

Kuuntele viidestoista jakso täältä

Viidennentoista jakson sisältö tekstimuodossa

16. jakso: #digiturvakompassin vieraana pääsihteeri Petri Toivonen

Pääsihteeri Petri Toivonen Turvallisuuskomiteasta kertoo miten poikkihallinnollisessa viranomaisten varautumista yhteensovittavassa työssä on pärjätty koronapandemian aikana niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Hän nostaa esille meidän kaikkien yhdessä toimimisen tärkeyden jotta kansainvälisiltä digitaalisen turvallisuuden uhkilta voidaan Suomessa paremmin suojautua. Tallennettu helmikuussa 2021.

Kuuntele kuudestoista jakso täältä

Kuudennentoista jakson sisältö tekstimuodossa

17. jakso: #digiturvakompassin vieraana Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen Vantaalta painottaa viranomaisten hyvän yhteistyön ja selkeiden vastuiden merkitystä turvallisuuden edistämisessä, erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentän toiminnassa. Hän kertoo Vantaan kaupungin kokemuksia kansaisten näkökulmasta digiturva-asioissa COVID19-pandemian aikana.

Kuuntele seitsemästoista jakso täältä

Seitsemännentoista jakson sisältö tekstimuodossa

18. jakso: #digiturvakompassin vieraana tietohallintojohtaja Mikko Soikkeli

Tietohallintojohtaja Mikko Soikkeli puolustusministeriöstä valoittaa puolustuspolitiikkaan liittyvän sensitiivisen tiedon suojaamisen yleisiä lähtökohtia, ja kertoo kyberpuolustuksen edistämisestä. Tallennettu maaliskuussa 2021.

Kuuntele kahdeksastoista jakso täältä

Kahdeksannentoista jakson sisältö tekstimuodossa

19. jakso: #digiturvakompassin vieraana sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape

Mitä on kansallinen turvallisuus? Miten se liittyy digitaaliseen turvallisuuteen? Kuinka tunnistaa valeuutiset? Kuuntele sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtajan Petri Knapen näkemyksiä.

Kuuntele yhdeksästoista jakso täältä

Yhdeksännentoista jakson sisältö tekstimuodossa

20. jakso: #digiturvakompassin vieraana puolustusministeriön turvallisuusjohtaja Kai Knape

Mitä asioita on puolustusministeriön turvallisuusjohtajan työpöydällä? Miten turvallisuus ja digitaalinen turvallisuus lomittuvat toisiinsa? Mitä on luottamus? Pohdiskelee puolustusministeriön turvallisuusjohtaja Kai Knape.

Kuuntele kahdeskymmenes jakso täältä

Kahdennenkymmenennen jakson sisältö tekstimuodossa

21. jakso: #digiturvakompassin vieraana maa- ja metsätalousministeriön tietohallintojohtaja Antti Vertanen

Onko myös maa- ja metsätalous nykyisin bittien virtaa digimaailmassa? Millä tavalla digitaalinen turvallisuus liittyy maa- ja metsätalousministeriön tehtäviin? Miten huomioin digiturvan jokapäiväisissä toimissani? Näitä asioita valottaa maa- ja metsätalousministeriön tietohallintojohtaja Antti Vertanen.

Kuuntele kahdeskymmenesensimmäinen jakso täältä

Kahdennenkymmenennenensimmäisen jakson sisältö tekstimuodossa

22. jakso: #digiturvakompassin vieraana ulkoministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartano.

Digitaalisesta turvallisuudesta keskustellaan nykyisin myös kansainvälisen politiikan areenoilla. Miten tämä kehitys näkyy ulkoministeriössä? Podcast-vieraana ulkoministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartano.

Kuuntele kahdeskymmenestoinen jakso täältä

Kahdennenkymmenen toisen jakson sisältö tekstimuodossa

23. jakso: #digiturvakompassin vieraana tietohallintojohtaja Jukka Litmanen ympäristöministeriöstä.

Ympäristöasiat samoin kuin turvallisuusasiat näkyvät usein vain huolenaiheina julkisessa keskustelussa. Miten digiturvallisuus liittyy ympäristöasioihin? Podcast-vieraana tietohallintojohtaja Jukka Litmanen ympäristöministeriöstä.

Kuuntele kahdeskymmeneskolmas jakso täältä

Kahdennenkymmenennen kolmannen jakson sisältö tekstimuodossa

24. jakso: #digiturvakompassin vieraina johtaja Mika Nordman ja teollisuusneuvos Sirpa Alitalo työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Mitä digiturvallisuus tarkoittaa työ- ja elinkeinoministeriössä? Miten luottamusta rakennetaan? Podcast-vieraina johtaja Mika Nordman ja teollisuusneuvos Sirpa Alitalo työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Kuuntele kahdeskymmenesneljäs jakso täältä

Kahdennenkymmenennen neljännen jakson sisältö tekstimuodossa

Podcastin jakson vieras ja haastattelijat studiossa pöydän ääressä.

Podcastin toisen jakson vieras ja haastattelijat pöydän ääressä studiossa.

Etäyhteyden välityksellä nauhoitettu podcast kolmen henkilön kanssa.

Etäyhteyden välityksellä nauhoitettu podcast kolmen henkilön kanssa.

Kaksi podcastin juontajaa ja yksi podcastin vieras.

Podcastin kaksi juontajaa ja yksi vieras.

Podcastin kaksi juontajaa ja yksi vieras.

Podcastin tekijöitä.

Podcastin tekijöitä.

Tuija Kuusisto, Minna Saario ja Kimmo Rousku