Skip to content
Media

Kommunalvalets förhandsröstningsställen finns på webben på adressen valfinland.fi

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2021 13.23
Pressmeddelande

Du hittar information om kommunalvalets förhandsröstningsställen och deras öppettider på justitieministeriets webbplats om val vaalit.fi. På webbplatsen hittar du adresser och öppettider för förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands.

Kommunalvalet förrättas den 13 juni 2021. Förhandsröstningstiden i Finland är längre än vanligt, två veckor från den 26 maj till den 8 juni. Utomlands kan du förhandsrösta den 2–5 juni.

I Finland finns 930 allmänna förhandsröstningsställen i kommunalvalet. De är vanligen inrättade i kommunhus, bibliotek eller köpcentrum.

Utomlands finns det 106 förhandsröstningsställen vid Finlands ambassader och konsulat eller deras verksamhetsställen i 75 stater.

En del av förhandsröstningsställena är öppna för röstning enbart vissa dagar under förhandsröstningsperioden.

Röstberättigade personer som befinner sig utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen kan också rösta per brev från utlandet. Läs mer om brevröstning på adressen vaalit.fi/sv/brevrostning.

På själva valdagen i juni finns det 1 854 röstningsställen.

Information om röstningsställen utomhus publiceras på webbplatsen senare under våren. Kommunerna kan ännu ordna möjlighet att rösta utomhus vid förhandsröstningsställena. Vissa kommuner kommer att ordna förhandsröstning utomhus till exempel i tält. Även drive-in-röstning ordnas i några kommuner.

Kommunerna informerar också själva om sina röstningsställen.


Mer information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Peuraniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 150 037, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Valfinland.fi
Kommunalvalets röstningsställen
Läs mer om brevröstning