Skip to content
Government and ministries Media

EU:n vuoden 2007 budjetti hyväksytty

Ministry of Finance 14.12.2006 14.29
Tiedote 146/2006

Budjettivallan käyttäjät - neuvosto ja Euroopan parlamentti - pääsivät sopimukseen EU:n budjetista budjettineuvostossa 21.11.2006 ja sitä seuranneessa kolmikantakokouksessa 28.11.2006. Euroopan parlamentti vahvisti 14.12.2006 täysistunnossaan sopimuksen ja siten budjetin vuodelle 2007.

Budjetin 2007 määrärahat ovat 126,5 miljardia euroa sitoumuksina ja 115,5 miljardia euroa maksuina.

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos, joka toimii neuvoston puheenjohtajana EU:n budjettiasioissa Suomen kaudella, on tyytyväinen budjetin tultua hyväksytyksi:

- Neuvoston ja puheenjohtajamaan näkökulmasta voimme olla tyytyväisiä siitä, että budjetin 2007 pääelementit vastaavat jäsenmaiden näkemyksiä: Vuoden 2007 budjetti kasvaa noin 3 prosenttia verrattuna vuoden 2006 budjettiin, kun parlamentti esitti 9 prosentin ja neuvosto 2 prosentin kasvua. Budjetissa pysytään rahoituskehyksien mukaisten enimmäismäärien puitteissa eikä käytetä joustovälinettä. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) menot ovat neuvoston esityksen mukaisesti 159 miljoonaa euroa. Voimme olla myös tyytyväisiä siitä, että ensimmäistä kertaa neuvoston esitykset pilottiprojekteista (bioenergia ja osaamiskolmio) on sisällytetty budjettiin.

- Juuri hyväksytty budjetti sisältää joitain pettymyksiäkin. Hallinnon osalta komissio ja parlamentti eivät olleet valmiita aloittamaan täysin välttämättömiä toimia tuottavuuden parantamiseksi. Neuvosto ilmoitti jo heinäkuussa, että henkilöstön kasvua tulisi rajoittaa. Jäsenmaat eivät siis missään vaiheessa ajaneet unionin toimielinten virkamiesten vähentämistä, vaan ainoastaan kasvun rajoittamista. Valitettavasti nämä instituutiot eivät näe sitä todellisuutta, mitä tapahtuu monissa jäsenmaissa, siis että tuottavuusohjelma on itsestään selvyys. Halusimme siis vain, että myös EU:n toimielinten hallinto kasvaisi vähemmän ja että niissä olisi vähemmän byrokratiaa. Tämän viestin olisimme halunneet välittää EU:n kansalaisille.

- Neuvoston ja puheenjohtajamaan näkökulmasta olimme niin ikään hyvin hämmästyneitä parlamentin aikeista, kun se lokakuun ensimmäisessä käsittelyssä poisti kaikki määrärahat uusilta virastoilta, mukaan lukien Helsinkiin tuleva kemikaalivirasto. Neuvosto oli luonnollisesti alusta lähtien valmis antamaan ko. virastoille niiden tarvitsemat määrärahat. Onneksi neuvoston ajama linja hyväksyttiin tänään ja näin kemikaalivirastokin saa sen tarvitsemat määrärahat, noin 15 miljoonaa euroa vuodelle 2007.

- Juuri hyväksytty budjetti siis kasvaa noin 3 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Se ei ole huono tulos, vaikka neuvosto olisikin toivonut tiukempaa budjettikuria. Eri otsakkeissa kasvu vaihtelee hyvin paljon. On valitettavaa ja merkille pantavaa, että hallintomenojen otsakkeessa kasvu on yli 5 prosenttia. Tällainen viesti on huolestuttava. En usko, että kukaan meistä haluaa tällaisen kehityksen jatkuvan.

- Budjettiprosessin 2007 yhteydessä esillä oli myös varainhoitoasetuksen muuttaminen. Ilolla voimme puheenjohtajamaan puolesta todeta, että neuvosto hyväksyi asetuksen eilen. Kyseessä on siis neuvoston asetus, jossa parlamentti toimii lausunnonantajana. Muutokset liittyvät muun muassa tukimenettelyjen yksinkertaistamiseen ja läpinäkyvyyteen. Samalla unionin taloudellisten etujen suojeluun on kiinnitetty huomiota.

EU