Skip to content
Government and ministries Media

Euromyntens utseende uppdateras 2007

Ministry of Finance 27.12.2006 9.43
Pressmeddelande 150/2006

Euromyntens utseende förändras något nästa år. De mynt som präglas från och med 2007 har nya nationella och gemensamma sidor. Finansministrarnas Ekofinråd beslöt om ärendet i juni 2005.

Vid förnyandet av de gemensamma sidorna är det fråga om en uppdatering av kartorna. Den nuvarande kartan på 1- och 2-euromynt avbildas Europeiska unionen som en helhet. På 10-, 20- och 50-cents mynt avbildas EU som en grupp separata stater. Kartorna avbildar dock endast 15 s.k. gamla medlemsländer. Europeiska unionen har utvidgats efter att euron tagits i bruk. Tio nya länder blev medlemmar i EU 2004, och i början av nästa år får unionen två nya medlemmar: Rumänien och Bulgarien. Kartorna uppdateras nu så att de omfattar hela Europa.

Ändringarna på den gemensamma sidan gäller alltså dels 10-, 20- och 50-cents, och dels 1- och 2-euromynt. Däremot behöver de gemensamma sidorna på 1-, 2- och 5-cents mynt inte uppdateras, eftersom deras kartor avbildar Europa i förhållande till Afrika och Asien på jordklotet.

Till euromyntens nationella sida tillsätts landets namn, eller namnets förkortning, dvs. i vårt fall FI. Dessutom ersätts i Finland den första bokstaven i efternamnet på Myntverkets chef Raimo Makkonen (M) med Myntverkets logotyp. Ändringen av den nationella sidan gäller för alla myntvärden.

Varje euroland beslutar själv om tidtabellen för ibruktagandet av nya slags mynt. I Finland kommer de nya mynten i omlopp i januari. De nuvarande mynten används som förr, och lagrade mynt släpps i omlopp enligt behov. De visuellt uppdaterade mynten blandas alltså i den nuvarande myntstocken.

Tryckdugliga bilder kan beställas från finansministeriets information, tfn (09) 160 330 59 och 160 33 099, e-post [email protected] eller Finlands Banks information, 010 831 26 28, e-post [email protected]

Euromyntens nuvarande gemensamma sida: http://www.ecb.int/bc/euro/coins/common/html/index.fi.html.
De finländska myntens nuvarande nationella sida: http://www.ecb.int/bc/euro/coins/html/fi.fi.html.

Ytterligare information:
Regeringsråd Raine Vairimaa, finansministeriet, tfn (09) 160 330 14.
Regionchef Kenneth Sainio, betalningsmedelsavdelningen, Finlands Bank, tfn 010 831 34 63.

EU