Skip to content
Government and ministries Media

Tietopolitiikka-yksikön päällikkö Sami Kivivasara:
Tiedon hyödyntämisellä vahvistetaan Suomen kilpailukykyä

Ministry of Finance
20.12.2018 9.53
Kolumni
Sami Kivivasara.

Suomen ja Euroopan tulevaisuuden kilpailukyky nojaa siihen, kuinka osaamme valjastaa teknologiaa tiedon hyödyntämiseksi kansainvälisesti ainutlaatuisella tavalla. Meidän on edistettävä tiedon laatua, yhteentoimivuutta ja tehokasta käyttöä tiedon hyödyntämiseen perustuvassa taloudessa ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Avoimuus, luottamus ja yhteistyö ovat ytimessä.

Huolehditaan tiedon avoimuudesta - tiedot liikkumaan yli rajojen

Tiedon avoimuus on arvo, jolla edistetään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, julkisten palveluiden tehokkuutta sekä innovaatioiden syntymistä. Tiedon avoimuutta on myös se, miten käytössä oleva tieto liikkuu yli organisaatiorajojen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden sisällä.

Tietojen maksullisuuden perusteita on edelleen kirkastettava, jotta tietoa hyödynnetään avoimesti ja tehokkaasti. Kestävän talouden varmistamiseksi on otettava huomioon myös data- ja alustatalouden uudenlaiset mekanismit. Tiedon hyödyntämistä koskevien linjausten on toteutettava Euroopan unionin sääntelyä ja niiden määrittämisessä on tehtävä kansainvälistä yhteistyötä. Vain sillä tavalla voimme mitata potentiaalimme tietoon perustuvissa innovaatioissa ja taloudessa.

Rakennetaan luottamusta – vilpittömän mielen suoja

Tiedon avoimuuteen liittyy vahvasti myös luottamus. Miten minun tietojani käytetään? Tiedollisen itsemääräämisoikeuden lähtökohtana on, että meidän jokaisen on oltava mahdollista tietää miksi, miten ja kuka tietojamme käsittelee, ja miksi hallinto ja palvelut toimivat niin kuin ne toimivat.

Tiedon hyödyntämiseen liittyy oleellisesti vilpittömän mielen suoja. Vilpittömän mielen suojalla tarkoitetaan sitä, että voimme aina luottaa oikeuksiemme ja velvollisuuksiemme toteutuvan tietojemme hyödyntämisen yhteydessä, vaikkemme tietäisi tai ymmärtäisi tarkkaan mitä ja miten on toimittu.

Meidän on rakennettava yhteiskuntaan sellaiset eettiset pelisäännöt ja oikeudelliset periaatteet, jotka suojaavat myös niitä, jotka eivät ymmärrä tai kykene ymmärtämään, mitä heidän tiedoillaan on tehty. Meille on annettava tietoa ja ymmärrystä tiedon käytöstä, jotta voimme ilmaista tahtomme sen käytöstä. Meillä on myös oltava oikeus olla tietämättä.

Suomi edelläkävijänä saumattomissa palveluissa, uudistuksissa ja tietopolitiikassa

Tieto ja tiedon hyödyntäminen ovat parhaimmillaan palveluja ja toimintakokonaisuuksia yhdistävä ja uudistava fuusiovoima – voima joka ei uuvu tai kulu loppuun. Yhteisesti käytössä oleva tieto mahdollistaa palveluiden johtamisen entistä paremmin yksilöiden tarpeet, elämäntapahtuma lähtökohtana.

Suomessa on tehty paljon toiminnallisesti merkittäviä uudistuksia, joissa tiedon hyödyntämisen fuusioiva voima on otettu käyttöön julkisen ja yksityisen rajat ja eri toimialat ylittävällä tavalla. Loistavia esimerkkejä ovat kansallinen tulorekisteri, kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota edistävä KIRA-digi -hanke ja sähköisen asunto-osakeyhtiörekisterin (ASREK) rakentaminen.

Vastaavalla tavalla toimien Suomi voi näyttää jatkossakin edelläkävijänä tietä esimerkiksi Aurora AI -toimintamallin mukaisissa tekoälyä hyödyntävissä palveluissa, reaaliaikaisen talouden uusien toimintatapojen ja tiedonhallinnan kehittämisessä tai vaikkapa sosiaaliturvaa tai verotusta uudistettaessa.

Yksi merkittävimmistä tiedon hallintaan liittyvistä ponnistuksistamme on joulukuussa hallituksen hyväksymä tietopoliittinen selonteko ”Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella”. Tämä on alku uudelle yhteiselle politiikka-alueelle, tietopolitiikalle. Ja sitä kautta voimme rakentaa myös tiedon hallintaan, avoimuuteen ja hyödyntämiseen liittyvää osaamista ja periaatteita kaikki #yhdessä.

Tämä kolumni liittyy valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoroon, joka käsittelee talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia. Ministeriö haluaa julkaisussaan arvioida tulevan vaalikauden näkymiä ja tuoda julkiseen keskusteluun ratkaisuvaihtoehtoja.

Sami Kivivasara

Lainsäädäntöneuvos, tietopolitiikka-yksikön päällikkö
@sKivivasara

Lyhyellä videolla Sami kertoo tiiviisti kolumnin aiheesta:

Digitalisoituminen Governance Policy Public Sector ICT