FI SV EN

Talouspolitiikka

Hallitusohjelma ohjaa valtion talouspolitiikan toteutusta. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen. Tällä tarkoitetaan ekologisesti ja so­siaalisesti kestävää talouskasvua, korkeaa työllisyyttä ja kestävää julkista taloutta.

Hallituskauden keskeiset talouspolitiikan tavoitteet ovat:

  • Työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60 000 henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä
  • Normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023
  • Hallituksen päätöksillä eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienenevät.

Hallituksen päätöksillä Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä Hallituksen talouspolitiikan raamit, vaalikauden keskeisimmät finanssipolitiikan tavoitteet ja vaalikaudella noudatettava valtiontalouden kehysmenettely päätetään hallitusohjelmassa. Vaalikauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa tarkennetaan mm. toimenpiteitä sekä vuosikohtaisia finanssipoliittisia tavoitteita.

Suomen talouspolitiikkaa määrittää myös EU-lainsäädäntö. Se velvoittaa jäsenvaltiot pitämään julkisen talouden tasapainossa ja välttämään liiallisia alijäämiä ja velkaantumista niin, että julkinen talous on kestävällä pohjalla myös pitkällä aikavälillä.

EU:n finanssipoliittinen sääntely on tiivistynyt vuonna 2011 annetun ns. six pack lainsäädäntöpaketin (ml. budjettikehysdirektiivi), vuonna 2012 laaditun finanssipoliittisen sopimuksen ja vuonna 2013 annettujen ns. two pack asetusten myötä. Budjettikehysdirektiivi ja finanssipoliittinen sopimus edellyttävät, että EU-vaatimusten noudattamiseen johtavista finanssipolitiikan säännöistä ja niiden valvonnasta säädetään kansallisesti. Budjettikehysdirektiivi edellyttää lisäksi koko julkista taloutta koskevan finanssipoliittisen suunnitelman laatimista. Two pack -asetukset koskevat mm. jäsenvaltioiden budjettisuunnitelmien ennakkovalvontaa.

Finanssipoliittinen sopimus sekä osin myös budjettikehysdirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön vuoden 2013 alusta voimaan tulleella ns. finanssipoliittisella lailla (869/2012). Budjettikehysdirektiivin finanssipoliittista suunnitelmaa koskevat osat on pantu täytäntöön julkisen talouden suunnitelmaa koskevalla valtioneuvoston asetuksella (120/2014).