FI SV EN

EU ja kansainvälinen yhteistyö ICT-asioissa

Julkisen hallinnon sähköisiä palveluja ja sähköistä hallintoa on kehitetty useissa maissa. Näin ollen sähköinen hallinto on ollut huomion kohteena eri kansainvälisissä järjestöissä viimeisten vuosikymmenten ajan. Sähköisen hallinnon (e-Government) sijasta on tosi siirrytty puhumaan digitaalisesta hallinnosta (digital government). Valtiovarainministeriön JulkICT-osasto on osallistunut aktiivisesti kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja seurannut muiden maiden kehittämistyötä hakien vertailutietoja ja kokemuksia muiden maiden sähköisen/digitaalisen hallinnon ja palvelujen kehittämisohjelmista. 

JulkICT:n kansainvälisten asioiden tavoitteena on:

  • Vaikuttaa kansainvälisten organisaatioiden sähköistä/digitaalista hallintoa koskeviin ohjelmiin ja toimintasuunnitelmiin siten, että Suomen edut tulevat niissä huomioiduksi
  • Hakea kansainvälisestä toiminnasta hyötyä Suomen julkiselle hallinnolle ja koko yhteiskunnalle
  • Vahvistaa osaltaan Suomen tunnettuutta hyvin menestyvänä ICT-maana.

JulkICT-osasto on mukana noin kolmessakymmenessä ohjelmassa, hankkeessa ja/tai työryhmässä eri kansainvälisissä organisaatioissa. JulkICT vastaa myös Suomen osalta moniin kansainvälisiin vertailuihin, jotka voivat koskea muun muassa sähköistä hallintoa tai julkisen hallinnon tietojen käyttöä.

Kansainvälisen toiminnan painopisteenä on yhteistyö EU:n, OECD:n ja ICA:n (kansainvälisten maiden ylimpien tietohallintojohtajien verkoston) kanssa. Yhteistyösuhteita on myös YK UNDAP:n kanssa. JulkICT-osasto tekee aktiivista yhteistyötä Pohjoismaiden ja lähinaapurimaiden, kuten Viron, kanssa.

Tutustu tarkemmin:

More information:

Juhani Korhonen, Ministerial Adviser 
Ministry of Finance, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295530234