Internationella finansinstitut

Foto: Werner Nystrand / Gorilla.

Ministeriet svarar i första hand för beredningen som gäller Världsbanken, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Nordiska investeringsbanken (NIB).

Finlands Bank har det främsta beredningsansvaret när det gäller Internationella valutafondens (IMF) ärenden och utrikesministeriet svarar för beredningen av ärenden i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Finansministeriet samarbetar med Finlands Bank och utrikesministeriet i IMF- och EBRD-ärenden.

Till ministeriets uppgifter hör bevakning av ekonomiska frågor som beslutas i G20 och tillhörande beredning av EU-ståndpunkter, nordiskt ekonomiskt samarbete samt ärenden som gäller Parisklubben och EU:s makroekonomiska hjälp.

Kontaktperson för websidan: Kristina Sarjo