FI SV EN

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen behandlar och samordnar gemensamma handlingssätt som är viktiga för ministeriets verksamhet samt ledandet och den interna förvaltningen. I ledningsgruppen ingår statssekreteraren som kanslichef som ordförande, understatssekreterarna, avdelningscheferna samt cheferna för utvecklings- och förvaltningsfunktionen och kommunikationen samt de chefer eller ledande tjänstemän för övriga verksamhetsenheter statssekreteraren som kanslichef förordnat.

Ekonomiska avdelningen

Mikko Spolander.
Mikko Spolander

avdelningschef, överdirektör
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 02955 30006
Twitter: @MikkoSpolander

 

 

Budgetavdelningen

Sami Yläoutinen.
Sami Yläoutinen

avdelningschef, budgetchef 
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 0295530320
Twitter: @SYlaoutinen

 

 

Skatteavdelningen

Terhi Järvikare.
Terhi Järvikare

avdelningschef, överdirektör
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 02955 30113
Twitter: @TerhiJarvikare

 

 

Finansmarknadsavdelningen

Pauli Kariniemi.

Pauli Kariniemi
avdelningschef, överdirektör
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 02955 30210

 

 

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Juha Sarkio.
Juha Sarkio

avdelningschef, överdirektör
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 02955 30031
Twitter: @JuhaSarkio

 

 

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Jani Pitkäniemi.
Jani Pitkäniemi

avdelningschef, överdirektör
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 02955 30494
Twitter: @JaniPitkaniemi

 

 

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning

Jarkko Levasma.

 

 

Jarkko Levasma
IKT-direktör, överdirektör
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 02955 30117
Twitter: @levasma

 

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Irja Peltonen.

Irja Peltonen
Förvaltnings- och utvecklingsdirektör
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 0295530138  
Twitter: @irja_peltonen

 

 

Kommunikationen

Johanna Vesikallio.
Johanna Vesikallio

kommunikationsdirektör
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 02955 30204 
Twitter: @jvesikallio