Ledningsgruppen

Ledningsgruppen behandlar och samordnar gemensamma handlingssätt som är viktiga för ministeriets verksamhet samt ledandet och den interna förvaltningen. I ledningsgruppen ingår statssekreteraren som kanslichef som ordförande, understatssekreterarna, avdelningscheferna samt cheferna för utvecklings- och förvaltningsfunktionen och kommunikationen samt de chefer eller ledande tjänstemän för övriga verksamhetsenheter statssekreteraren som kanslichef förordnat.

Ekonomiska avdelningen

Mikko Spolander.
Mikko Spolander

avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30006
Twitter: @MikkoSpolander
Sekreterare: Laura Wallen, tfn 02955 30381, [email protected]

 

Budgetavdelningen

Mika Niemelä.
Mika Niemelä

avdelningschef, budgetchef
[email protected]
tfn 02955 30525
Twitter: @mhniemela
Assistent: Jenna Taskinen, tfn 02955 30135, [email protected]

 

Skatteavdelningen

Terhi Järvikare.
Terhi Järvikare

avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30113
Twitter: @TerhiJarvikare
Sekreterare: Sari Lindeberg, tfn 02955 30102, [email protected]

 

Finansmarknadsavdelningen

Pauli Kariniemi.
Pauli Kariniemi
avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30210
Assistent: Carita Enävuo, tfn 02955 30481, [email protected]

 


Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Juha Sarkio.
Juha Sarkio

avdelningschef, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30031
Twitter: @JuhaSarkio

 

 

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Minna-Marja Jokinen.


Minna-Marja Jokinen
avdelningschef, regeringsråd
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 02955 30018
Sekreterare: Anu Martikainen, tfn 02955 30071, [email protected]

 

 

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning

Jarkko Levasma.

 

Jarkko Levasma
IKT-direktör, överdirektör
[email protected]
tfn 02955 30117
Twitter: @levasma
Assistent: Katariina Niemelä, tfn 02955 30186, [email protected]

 

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Förvaltnings- och utvecklingsdirektör Anu Nousiainen.

Anu Nousiainen
Förvaltnings- och utvecklingsdirektör
[email protected]
tfn 02955 30326  
Twitter: @NousiainenAnu
Assistent: Olga Ruhanen, tfn 02955 30464, [email protected]

 


Kommunikationen

Johanna Vesikallio.
Johanna Vesikallio

kommunikationsdirektör
fornamn.efternam(at)gov.fi
tfn 02955 30204 
Twitter: @jvesikallio