Ministerit

Valtiovarainministeri Mika Lintilä johtaa valtiovarainministeriötä. Hän käsittelee VM:n asiat lukuun ottamatta kunta- ja omistajaohjausministerille kuuluvia asioita.

Ministeriössä toisena ministerinä toimii kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero, jonka vastuualueelle kuuluvat VM:n kunta- ja aluehallinnon asiat, henkilöstö- ja hallintopolitiikan asiat, julkisen hallinnon ICT-toiminnot sekä valtiovarain controller- toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat. Ministeri Paatero vastaa myös valtion omistajaohjauksesta.

Ministereiden työnjaosta on sovittu hallitusta muodostettaessa.

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä.

Pääministeri Antti Rinteen hallitus

Minister of Finance Mika Lintilä.

Minister of Finance
Mika Lintilä

Minister of Local Government and Ownership Steering Sirpa Paatero.

Minister of Local Government and Ownership Steering
Sirpa Paatero