Ministrarna

Finansministeriet leds av finansminister Katri Kulmuni. Finansministern är chef för finansministeriet (FM) och behandlar FM:s ärenden med undantag för de ärenden som hör till kommunminister.

Kommunminister Sirpa Paatero behandlar finansministeriets (FM) ärenden i fråga om kommun- och regionförvaltningen, personal- och förvaltningspolitiken, IKT-funktionen inom den offentliga förvaltningen och de ärenden som sköts av finanscontrollerfunktionen samt ärenden som gäller statistikföring. 

Ministrarnas arbetsfördelning har överenskommits i samband med regeringsförhandlingarna.

Statsminister Sanna Marins regering

Minister of Finance Kulmuni.

Minister of Finance
Katri Kulmuni

Minister of Local Government and Ownership Steering Sirpa Paatero.

Minister of Local Government  
Sirpa Paatero