Forskning

Foto: Maskot / Gorilla.

 

Forskning och utveckling

Inom statsförvaltningen och kommunerna är det viktigt att utnyttja mångsidig forskningsinformation. Finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning styr och finansierar forsknings-, utvecklings-, utvärderings- och utredningsverksamhet som stödjer avdelningens verksamhet. Målet är att producera vetenskaplig teoretisk information och praktisk expertis till stöd för ministeriets och avdelningens verksamhet.  

Forskningens tyngdpunktsområden

Avdelningens forsknings- och utredningsfinansiering koncentreras till delområden som är väsentliga för avdelningens egen verksamhet: kommunalekonomin samt utvecklandet av lagstiftning och förvaltning som gäller kommunerna och regionförvaltningen. Projekten som understöds ska stödja avdelningens kärnverksamhet.

De innehållsmässiga tyngdpunkterna i undersökningar som beställs och finansieras styrs, förutom av långsiktigare behov och avdelningens behov, framför allt av regeringsprogrammet. Finansministeriets gemensamma forskningsstrategi påverkar också den forskning som beställs.

Forsknings- och utvecklingsaktörerna inom branschen

Kommunavdelningen eftersträvar nära samarbete med parter som driver forskning inom kommunbranschen. Flera olika universitet, forskningsinrättningar och fonder driver forskning inom kommunbranschen. Dessutom har de större städerna ofta egna forskningsenheter som utför forskning inom kommunbranschen och stadspolitiken. Vid Finlands Kommunförbund svarar enheten för kommunutveckling, demokrati och ledande för forskningen.

Avdelningen samarbetar bl.a. med:

Berätta om dina forskningsprojekt och resultaten från dem

Avdelningen tar gärna emot forskningsinformation och försöker utnyttja den i sin verksamhet. Du kan ge del av pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt och resultaten från dem.

Kontaktuppgifter

Anne-Marie Välikangas
Finansråd
tfn 02955 30020
[email protected]

Inga Nyholm
Konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30042
[email protected]