Valtion henkilöstö tilastoina

Tilastot löytyvät toistaiseksi Nestrasta

Tilastotuotannon muutos vuonna 2017

Valtiovarainministeriöstä on jo aiemmin siirretty operatiiviselle tasolle kuuluvia tehtäviä Valtiokonttoriin, kun aiemmin Valtion työmarkkinalaitoksen ylläpitämä valtion työtyytyväisyyskysely VMBaro siirrettiin Valtiokonttorin vastuulle 1.7.2016 lukien.

VMBaro

Valtiovarainministeriö on aiemmin julkaissut vuosittain tilastotaulukoita. Kaikkia VM:n sivuilla olleita taulukoita ei julkaista jatkossa sellaisina kuin ne olivat. Keskeisimmät Valtiovarainministeriön aiemmin tuottamat taulukot löytyvät 7.6.2017 lukien valtion raportointipalvelu Nestrasta, jossa polku on Henkilöstö -> Henkilöstötilastot. Valtiokonttorin tehtävänä on kehittää raportointia käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Netra

Valtiovarainministeriön sivuilla edelleen julkaistavat henkilöstötilastoihin liittyvät tiedot löytyvät tältä sivulta otsikon ”Julkaisut” alta. Valtiovarainministeriö julkaisee jatkossakin Valtion henkilöstökertomuksen, vuosittain päivittyvän infografiikan valtion henkilöstöstä sekä erillisiä selvityksiä valtion henkilöstöstä.

Infografiikka valtion henkilöstöstä

Valtion henkilöstö infografiikkana

Valtion henkilöstökertomus 2015

Palkkatilasto-opas, 29/2016