Statistik om statens personal

Foto:  Adam Haglund / Gorilla.

Statens arbetsmarknadsverk samlar och offentliggör statistiska data om statens personal, dess struktur och villkoren för personalens anställningsförhållanden. Arbetsmarknadsverket använder insamlade statistikuppgifter vid förhandlings- och avtalsverksamhet på central nivå samt vid service som gäller personaladministration och arbetsmarknadsverksamhet inom statsrådets ledning. Statistikuppgifter offentliggörs även för att utnyttjas av statens ämbetsverk, fackliga organisationer och medborgare.

Statens personal

Palkkatilasto-opas, 29/2016

Kontaktuppgifter

Mika Happonen
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30272
[email protected]