EN FI SV

Tavoitearkkitehtuuri

Tavoitetilan arkkitehtuuri on sekä strategisen että operatiivisen johtamisen väline, jonka avulla ydintoiminta ja sen tavoitteet muokkaavat tietoteknisen ympäristönsä hallittavaksi ja toimivaksi.

Tavoitetilan kuvaukset ohjaavat julkisen hallinnon organisaatioiden päätöksentekoa ja kehittämistoimintaa. Julkisen hallinnon arkkitehtuurin tavoitetilassa kuvataan keskeisimmät arkkitehtuuriperiaatteet, suunnitteluun ja ratkaisuihin vaikuttavat linjaukset ja kansallisesti kehitettävien kohteiden toteutusten ylätason viitearkkitehtuurit. Julkisen hallinnon tavoitetilan viitearkkitehtuurit kuvastavat tavoitetta usean vuoden päähän ja niiden toteuttaminen edellyttää rajatun kohdealueen tarkennettuja toteutusta ohjaavia tavoitearkkitehtuurikuvauksia sekä niiden toteuttamisprojekteja.

Keskeisiä viitearkkitehtuureja

  • Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri: Tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden tarvitsema tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville palveluille.
  • Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri: Loogisen tason rakennemalli sille, miten julkisen hallinnon perustietovarannoissa sijaitsevia tietoja hyödynnetään valtion virastojen ja kuntien prosesseissa ja tietojärjestelmissä.
  • Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri: Suunnittelupohja sähköistä asiakaspalvelua kehittävälle organisaatiolle.  Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuurilla tavoitellaan hyvien käytäntöjen levittämistä, palvelun suunnittelun ja toteuttamisen nopeutumista, asiakaskokemuksen yhdenmukaistamista, palvelujen löydettävyyden ja käytettävyyden parantamista sekä käyttöliittymien toimintalogiikan samankaltaisuutta eri julkisissa palveluissa.

Lisätietoja:

Avoimen tiedon ohjelma

Palveluväylä

Avoindata.fi