Julkaisemme virkamiespuheenvuoron 8.12. klo 14 – seuraa verkkolähetystä!

7.12.2022 13.41

Tulevan vaalikauden asetelmia koskeva pohdinta on alkanut – myös valtiovarainministeriössä. Osana tätä pohdintaa julkaisemme 8. joulukuuta virkamiespuheenvuoron, jossa käsitellään tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia.

Virkamiespuheevuoron julkistustilaisuudessa puhuvat valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Susanna Huovinen sekä kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri Leena Mörttinen.

Seuraa tiedotustilaisuutta


Lausuntokierros
Sähköalan väliaikaista voittoveroa koskeva hallituksen esitysluonnos lausunnolle

2.12.2022 14.47
VM
Lausunnolle lähtevässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sähkömarkkinoiden ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksesta viimeistään 12. joulukuuta.

Valtio pääomittaa Gasgrid Finland Oy:tä

1.12.2022 13.25
VM
Valtioneuvosto oikeutti valtiovarainministeriön pääomittamaan Gasgrid Finland Oy:tä enintään 105 miljoonalla eurolla. Pääomituksella vahvistetaan tytäryhtiö Floating LNG Terminal Finland Oy:n rahoitusasemaa.

Lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro:
Aina on maksettava – käteisellä, kortilla vai kryptoilla?

30.11.2022 8.31
VM
"Päättäjien ratkaistavaksi tulee lähivuosina, miten varmistetaan, että maksamisen markkinat säilyvät kilpailullisina myös jatkossa ja palvelevat tasapuolisesti kaikkia – koko Suomessa ja kaikissa olosuhteissa", lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro kirjoittaa.

Finanssineuvos Marja Paavonen:
Kuntien toimintaympäristö ja tehtävät muuttuvat – entä kuntatalouden ohjaus?

29.11.2022 13.23
VM
"Sote-uudistuksen toimeenpano muuttaa kuntien taloutta monin tavoin. Kuntalain säännöksiä tulee arvioida ja tarpeen mukaan kehittää siten, että kunnan talouden ja toiminnan suunnittelussa ja taloudenhoidossa otetaan entistä paremmin huomioon pidemmän aikavälin kestävyys ja oikea kuva kunnan toiminnasta", kirjoittaa finanssineuvos Marja Paavonen.

Julkaisuja

Uutiskirjeet

Julkaisemme ajankohtaista tietoa & uusia näkökulmia tarjoavia uutiskirjeitä mm. ICT:n, kuntakentän ja hallinnon kehittämisen ajankohtaisista teemoista.

Tilaa uutiskirjeitä

Taloudellinen katsaus, syksy 2022

Talous kasvaa 1,7 % vuonna 2022, 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024.

Taloudellinen katsaus, syksy 2022

Tutustu myös

Kestävä kasvu

Kestävä kasvu

Kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa uudistumista, tuottavuutta ja talouskasvua. Ohjelman rahoitus tulee pääosin EU:n elpymisvälineestä.

Kestävä kasvu

Valtion budjetti

Valtion budjetti

Tältä sivulta löydät budjettiesitykseen vuodelle 2023.

Budjettiesitys 2023

Tutkibudjettia.fi

Tutkibudjettia.fi

Visuaalisessa ja vuorovaikutteisessa palvelussa voi kätevästi tutkia, millaisista tuloista ja menoista valtion budjetti koostuu.

Tutkibudjettia.fi

Rahanpesu.fi

Rahanpesu.fi

Estä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen –  tutustu sivustoon, jolle kokosimme tietoa aihepiiristä.

Rahanpesu.fi

Valtionavustukset

Valtionavustukset

Sivuille on koottu ajankohtaista tietoa valtionavustustoiminnan kehittämisestä.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen

Kuvapankki

Kuvapankki

Valtiovarainministeriön kuvapankki sisältää kuvia muun muassa ministeriön ylimmästä johdosta ja ministeriön tilaisuuksista.

Valtiovarainministeriön kuvapankki

Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta.

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö uudistaa, ohjaa ja luo toimintaedellytyksiä taloudelle ja julkiselle hallinnolle. Visionamme on rakentaa tulevien sukupolvien taloudelle ja hyvinvoinnille vakaa perusta.

Lisätietoa valtiovarainministeriöstä

Hallinnonala

Hallinnonala

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla työskentelee noin 12 000 henkilöä, joista suurin osa on vero- ja tullihallinnon palveluksessa.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ministerit

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Valtiovarainministeri
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kuntaministeri