Ministeriöiden sähköpostiosoitteet muuttuvat loppuvuoden aikana. Valtiovarainministeriö otti uudet gov.fi-sähköpostiosoitteet käyttöön 20. syyskuuta.

Ministerit Tuppurainen ja Paatero tulevaisuuskonferenssin täysistuntoon

22.10.2021 11.09
VM VNK
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen ja kuntaministeri Sirpa Paatero edustavat etäyhteyksin Suomen hallitusta EU:n tulevaisuuskonferenssin toisessa täysistunnossa, joka järjestetään 22.-23.10.2021 Strasbourgissa. Suomea edustaa myös kansalaisedustajaksi nimetty Ninni Norra.

Hallituksen esitys
Yrityksiä kannustetaan lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa korotetulla veroedulla

21.10.2021 13.32
VM
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen vähennysprosenttia ehdotetaan korotettavaksi ja voimassaoloaikaa pidennettäväksi. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteeseen kannustaa yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Valtion virkamieslakiin tulossa muutoksia – ylimmän johdon karenssiaika pitenee maksimissaan vuoteen

21.10.2021 13.29
VM
Hallitus on tänään 21. lokakuuta esittänyt muutoksia valtion virkamieslakiin. Valtionhallinnon keskeisissä ylimmän johdon tehtävissä ja Puolustusvoimien tietyissä ylemmän johdon tehtävissä toimiville voidaan jatkossa asettaa enintään vuoden karenssi. Lisäksi laki mahdollistaa ministerien erityisavustajien sidonnaisuuksien selvittämisen. Myös ilman julkista hakumenettelyä tehtävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn virkamiehen vakinaistamiseen ja virkamiehen lakisääteiseen muutosturvaan ehdotetaan muutoksia. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta.

Hallitusneuvos Jari Salokoski ja erityisasiantuntija Jussi Laitila:
Verolainsäädännön valmistelu perustuu avoimuuteen ja vuorovaikutukseen

19.10.2021 9.13
VM
Hallitusneuvos Jari Salokoski ja erityisasiantuntija Jussi Laitila.
"Millaista verolainsäädännön valmistelu on? Se on vuorovaikutteista dialogia, jossa eri osapuolten näkemykset pyritään sovittamaan yhteen siten, että näkemys muuntuu yhteiseksi prosessin aikana", kirjoittavat hallitusneuvos Jari Salokoski ja erityisasiantuntija Jussi Laitila.

Kotikuntalain kokonaisuudistus alkaa – työryhmät johtavat valmistelua

13.10.2021 15.16
VM
Kuntaministeri Sirpa Paatero on käynnistänyt kotikuntalain kokonaisuudistuksen. Uudistus valmistellaan säädöshankkeen ohjausryhmässä ja lainvalmisteluryhmässä. Ne selvittävät ihmisten kotikuntaa koskevan lainsäädännön muutostarpeet ja valmistelevat niiden pohjalta ehdotuksen uudeksi kotikuntalaiksi ja muut tarvittavat lakimuutokset.


Julkaisuja

Uutiskirjeet

Julkaisemme ajankohtaista tietoa & uusia näkökulmia tarjoavia uutiskirjeitä mm. ICT:n, kuntakentän ja hallinnon kehittämisen ajankohtaisista teemoista.

Tilaa uutiskirjeitä

Taloudellinen katsaus, syksy 2021

Talous kasvaa 3,3 prosenttia vuonna 2021, 2,9 prosenttia vuonna 2022 ja 1,4 prosenttia vuonna 2023.

Taloudellinen katsaus, syksy 2021

Budjettikatsaus 2022

Katsaus valtion talousarvioesitykseen

Budjettikatsaus 2022

Tutustu myös

Kestävä kasvu

Kestävä kasvu

Kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa uudistumista, tuottavuutta ja talouskasvua. Ohjelman rahoitus tulee pääosin EU:n elpymisvälineestä.

Kestävä kasvu

Valtion budjetti

Valtion budjetti

Tältä sivulta löydät budjettiesitykseen vuodelle 2022.

Budjettiesitys 2022

Tutkibudjettia.fi

Tutkibudjettia.fi

Visuaalisessa ja vuorovaikutteisessa palvelussa voi kätevästi tutkia, millaisista tuloista ja menoista valtion budjetti koostuu.

Tutkibudjettia.fi

Rahanpesu.fi

Rahanpesu.fi

Estä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen –  tutustu sivustoon, jolle kokosimme tietoa aihepiiristä.

Rahanpesu.fi

Valtionavustukset

Valtionavustukset

Sivuille on koottu ajankohtaista tietoa valtionavustustoiminnan kehittämisestä.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen

Kuvapankki

Kuvapankki

Valtiovarainministeriön kuvapankki sisältää kuvia muun muassa ministeriön ylimmästä johdosta ja ministeriön tilaisuuksista.

Valtiovarainministeriön kuvapankki

Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta.

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö uudistaa, ohjaa ja luo toimintaedellytyksiä taloudelle ja julkiselle hallinnolle. Visionamme on rakentaa tulevien sukupolvien taloudelle ja hyvinvoinnille vakaa perusta.

Lisätietoa valtiovarainministeriöstä

Hallinnonala

Hallinnonala

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla työskentelee noin 12 000 henkilöä, joista suurin osa on vero- ja tullihallinnon palveluksessa.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ministerit

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Valtiovarainministeri
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kuntaministeri