FI SV

Finansiering av EU verksamhet

Europeiska unionens årliga budgetar baserar sig på mångåriga budgetramar. Ramen anger gränser för den årliga budgeten per utgiftsklass.

Rådet och parlamentet beslutar om budgetens utgiftsnivå i budgetförfarandet. Normalt beslutar rådet om budgetens inkomstgrunder vid ramförhandlingarna. Kommissionen genomför EU-budgeten tillsammans med medlemsstaterna. EU-budgetens utgifter kanaliseras till medlemsstaterna i huvudsak genom budgetens fonder.

Europeiska revisionsrätten svarar för revisionen i EU. Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret efter rekommendation från rådet.

 

 

Ajankohtaista

EU:n budjetista syntyi alustava sopu
FM
Tiedote 7.12.2020 11.06
EU:n budjetista syntyi sopu
FM
Uutinen 19.11.2019 8.48
Sovittelu EU:n talousarviosta jatkuu
FM
Uutinen 19.11.2018 10.36