Suomen EU-puheenjohtajuus 2019

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tunnusSuomi toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana vuoden 2019 heinäkuun alusta joulukuun loppuun. Puheenjohtajamaan tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä neuvostossa sekä huolehtia EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta ja yhteistyöstä jäsenmaiden välillä. Puolivuotiskautensa aikana Suomi johtaa puhetta neuvoston kokouksissa sekä ministeri- että virkamiestasolla.

Suomen valtiovarainministeri toimii puheenjohtajana talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa (Ecofin), joka on yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Lisätietoa EU2019.FI-sivustolla:

Neuvoston puheenjohtajuus

Ajankohtaista EU-asioista