Digipalvelulaki

Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta säädetään julkisen sektorin elinten verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle asetetuista minimitason vaatimuksista, saavutettavuuden toteutumisen valvonnasta ja viranomaisten velvoitteista liittyen digitaalisten palvelujen järjestämiseen yleisölle. Laki tuli voimaan 1.4.2019 ja sillä toimeenpannaan saavutettavuusdirektiivi Suomessa.

Lain saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikkö. Ajantasaisin tieto saavutettavuuteen liittyen löytyy osoitteessa www.saavutettavuusvaatimukset.fi.

Laissa säädetään lisäksi viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestämisestä. Digi- ja väestötietovirasto tuottaa ohjeistuksia ja muuta tukimateriaalia digitaalisten palvelujen järjestämiseen liittyen.

Kysely lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toimeenpanon tilanteesta 2021

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (jäljempänä ”Digipalvelulaki”) tuli voimaan 1.4.2019 ja sen soveltaminen käynnistyi porrastetusti 23.9.2019 alkaen. Digipalvelulaissa säädetään viranomaisten velvoitteista liittyen digitaalisten palvelujen järjestämiseen yleisölle sekä digitaalisten palvelujen saavutettavuudelle asetetuista vaatimuksista ja saavutettavuuden toteutumisen valvonnasta.

Tämän kyselyn tulosten perusteella saamme ajankohtaista tietoa siitä, miten lain toimeenpano on edennyt Suomessa ja mitä toimenpiteitä toimeenpanon tueksi tarvittaisiin. Valtiovarainministeriö toteutti vastaavan kyselyn tammikuussa 2020. Tällä kyselyllä haluamme saada selville lain toimeenpanon edistymistä vuoden aikana.

Kyselyyn voi vastata torstaihin 21.1.2021 asti.

Kyselylomake suomeksi

Kyselylomake ruotsiksi

Kysely lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toimeenpanon tilanteesta
2021 – kysymykset
 (suomeksi)

Kysely lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toimeenpanon tilanteesta
2021 – kysymykset
 (ruotsiksi)

Webinaari yhdenvertaisista digipalveluista

Valtiovarainministeriö, Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuustiimi ja Digi- ja väestötietovirasto järjestivät 20.5.2020 webinaarin, jossa käsiteltiin sitä, miten rakentaa digitaalisia palveluja yhdenvertaisuus huomioiden. Webinaarissa puhuttiin myös siitä, miten pidämme huolta siitä, että digipalvelujen yleistyessä mahdollisimman moni voi käyttää niitä sujuvasti ja saako digiasiointiin tarvittaessa riittävästi tukea.

Webinaarin tallenteen voi katsoa tästä.

Lisätietoja:

Sanna Sinisalo, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530506