FI SV

EU:n toiminnan rahoitus

Euroopan unionin vuosittainen talousarvio perustuu monivuotiseen rahoituskehykseen. Kehys muodostaa vuosittain laadittaville talousarvioille rajat menoluokittain.

Neuvosto ja parlamentti päättävät talousarvion menotason talousarviomenettelyn yhteydessä. Neuvosto päättää EU:n budjetin tuloperusteista yleensä rahoituskehysneuvottelujen yhteydessä. Komissio toteuttaa talousarviota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. EU-budjetin menot jäsenvaltioihin kulkevat pääosin budjetin rahastojen kautta.

EU:n tilintarkastuksesta vastaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Parlamentti myöntää komissiolle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksesta.

Ajankohtaista

EU:n budjetista syntyi alustava sopu
VM
Tiedote 7.12.2020 11.06
Vuoden 2021 kuntatalousohjelma on julkaistu
VM
Tiedote 5.10.2020 12.36
Kuntien rooli on kansalaisille keskeinen
VM
Kolumni 26.6.2020 15.18
Kriisitoimet jatkuvat tarpeen mukaan
VM
Kolumni 24.3.2020 14.00
Ahvenanmaan taloutta vahvistetaan
VM
Tiedote 19.3.2020 13.39
EU:n budjetista syntyi sopu
VM
Uutinen 19.11.2019 8.48