Europeiska planeringsterminen

Europeiska planeringsterminen är en årlig process med vars hjälp Europeiska unionen koordinerar och övervakar den ekonomiska politiken. Europeiska kommissionen och rådet utvärderar medlemsländernas finans- och strukturpolitik, utfärdar rekommendationer och övervakar verkställandet av dem.

Europeiska planeringsterminen inleds i slutet av året då kommissionen ger ut sin årliga tillväxtutredning och varningsmekanismrapport. Europeiska rådet definierar de viktigaste finanspolitiska utmaningarna i mars.

I april ska medlemsländerna i sina stabilitets-/konvergensprogram och nationella reformeringsprogram (Europa 2020-programmet) rapportera till EU om genomförda och planerade åtgärder som säkerställer iakttagandet av EU:s finanspolitiska regler, stödjer tillväxt och sysselsättning och förebygger eller åtgärdar makroekonomiska balansproblem. Programmen bör upprättas med hänsyn till Europeiska rådets styrning.

Kommissionen utvärderar medlemsländernas planer och utfärdar förslag till landspecifika rekommendationer. Medlemsländernas ministrar ska diskutera dessa rekommendationer i juni, varefter de antas vid Europeiska rådet. Rekommendationerna bör tas i beaktande i det nationella beslutsfattandet.

Europeiska planeringsterminen kompletteras av euroområdets gemensamma budgetperiod, vilket innebär att euroländerna varje vår samtidigt med stabilitetsprogrammet och det nationella reformeringsprogrammet utarbetar en finanspolitiska medelfristiga planen, och varje höst en preliminär budgetplan. Kommissionen utvärderar iakttagandet av stabilitets- och tillväxtavtalen på basis av planerna. Eurogruppen diskuterar medlemsländernas planer, liksom även läget för den offentliga ekonomin inom hela euroområdet.

Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionen (på engelska)

Kontaktinformation:

Marketta Henriksson, finansråd
Tfn 02955 30441
marketta.henriksson(at)vm.fi

Laura Vartia, finansråd
Tfn 02955 30228
laura.vartia(at)vm.fi

Antti Kekäläinen, finansexpert
Tfn 02955 30386
antti.kekalainen(at)vm.fi

Yhteystiedot

Laura Vartia, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Politiikka-analyysiyksikkö 0295530228  


Antti Kekäläinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Reaalitalouden yksikkö 0295530386