Hallinnon avoimuus

Tarralappuja seinällä. Kuva: Maskot / Gorilla.

Valtiovarainministeriö tekee työtä julkisen hallinnon toiminnan ja tiedon avaamiseksi yhdessä ministeriöiden, virastojen ja kuntien kanssa. Hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan kansalaisen ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja torjutaan korruptiota.


Avoinhallinto.fi –sivut
Opengovpartnership.org –sivut
OM:n perusoikeudet ja demokratia-sivu
Julkisuuslaki – finlexistä

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087
[email protected]

Neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh. 02955 30171
[email protected]

Assistentti
Sonja Joutsenlahti-Wuoristo
puh. 02955 30551
[email protected]